Vettre seminaret: Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet

SERAF, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Oslo Universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer til seminar for forskere innen rusmiddelfeltet på Thon hotell Vettre.

Foto: www.thonhotels.com

Seminaret arrangeres hvert annet år, og er en viktig møteplass for forskere fra ulike disipliner innen rusmiddelfeltet.

Dette er en god anledning til å presentere egen forskning og bli orientert om andres.

Program

Som ved tidligere seminarer baserer vi programmet på presentasjoner fra deltakerne. Vi legger opp til 4 minutters posterpresentasjoner og korte plenumsforedrag på ca. 10 minutter.

Dersom du ønsker å ha en presentasjon ber vi deg lage et strukturert sammendrag (bakgrunn, metode og materiale, resultater og konklusjon) på maksimalt 250 ord. Sammendraget sendes inn samtidig med påmeldingen.

Presentasjoner

Muntlig presentasjon

Det er satt av 15 minutter totalt per presentasjon og programmet er tett.

De 15 minuttene skal inkludere spørsmål/svar og også "skifte av foredragsholder"- mellom hver.

Det er derfor 10 minutters poengtert presentasjoner og 4 minutter til spørsmål og dialog med salen som er standarden.

Det bes om at folk ikke legger opp til flere enn ca 10 slides per presentasjon som retningslinje.

Posterpresentasjon

Det vil være totalt ca 30 postere og disse presenteres i 3 separate Postersessioner a 10 postere hver.

Alle oppmuntres til å henge opp sin poster i lokalet.

Postersessionene vil foregå i form av en kortpresentasjon på inntil 4 minutter per deltager i rask rekkefølge.

Presentasjonene foregår via PowerPoint og fremvisning for salen i form av maks 3 PPT-slides per deltager.

Ett tittelslide, og deretter inntil 2 slides, med hovedpoenget med prosjektet.

Alle slides for postere skal sendes inn senest; 9.11, slik at de legges inn i en samlet presentasjon som vil ligge klar.

Det blir felles runde med spørsmål og svar på slutten av hele postersessionen i tillegg oppmuntres det til dialog i  pauser.

Språk på poster kan være norsk eller engelsk.

Påmelding

Frist for påmelding og innsending av abstract er 1. juli.

Egenandelen for deltagerne er på 1200 kroner. Egenandelen er en seminaravgift som må betales selv om man ikke overnatter eller deltar på festmiddagen. Du må selv ordne med transport til og fra seminaret.

Praktisk informasjon

Programmet starter starter kl 09.45 mandag 13. november (registrering fra kl 09.00), og varer til omtrent kl 15.00 tirsdag 14. november. De fleste deltagerne overnatter fra mandag til tirsdag, og deltar på festmiddagen mandag kveld. 

Vi har reservert plass til 140 deltakere. Blir det flere enn 140 påmeldinger, vil vi prioritere de som har meldt inn presentasjon.

I løpet av august vil alle påmeldte få beskjed om de har fått plass. Endelig program sendes til deltakerne i forkant av seminaret.

Eventuelle faglige spørsmål kan rettes til Thomas Clausen, e-post: thomas.clausen@medisin.uio.no.

Spørsmål ved påmelding kan rettes til Pål H. Lillevold, e-post: p.h.lillevold@medisin.uio.no

 

Publisert 8. mars 2017 09:52 - Sist endret 20. des. 2017 12:11