Aktuelt ved SERAF

Aktuelle saker

 • colourbox26518780-620 Dødelighet reduseres for personer i LAR-behandling 13. aug. 2019 12:53

  En ny studie med fokus på dødelighet blant pasienter i LAR i Norge viser at overdosedødelighet mer enn halveres for personene i behandling.

 • colourbox14919367-620 Årsak til død blant norske LAR-pasienter 29. juli 2019 10:53

  En ny artikkel, med utgangspunkt i dødsfall hos LAR-pasienter i perioden 2014-15, viser at somatiske sykdommer er dominerende årsak til død.

 • laif-zill-e-huma-200 Disputas Zill-E-Huma Latif 26. juni 2019 12:39

  Torsdag 27. juni forsvarer Cand.med. Zill-E-Huma Latif sin avhandling for graden philosophiae doctor: Long-Term Effectiveness, Psychiatric Distress and Chronic Pain in Opioid Dependent Individuals Receiving Treatement with Extended-Release Naltrexone

Arrangementer

 • colourbox1070471-small Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 1: Grunnlagskunnskap 14. okt. 2019 00:00

  SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

 • colourbox1070471-small Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 2: Behandling 4. nov. 2019 00:00

  SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.