Aktuelt ved SERAF

Aktuelle saker

 • colourbox44483602-600 Covid-19 oppdatering fra SERAF 3. juli 2020 13:45

  SERAF har nylig laget to korte videoer knyttet til henholdsvis rusbehandling og rusmiddelbruk og Covid-19.

 • picture1 Statusrapport for LAR 2019 er publisert 29. juni 2020 08:58

  I år lanseres årlig nasjonal statusrapport for LAR i tråd med smittevernseglene, kun digitalt og med en kort videopresentasjon av rapportens hovedfunn av (Philipp Lobmaier) istedenfor lanseringsmøte.

 • seraf Ledig stilling som PhD-stipendiat i naloksonprosjektet 19. juni 2020 12:12

  Det er nå lyst ut en stilling som stipendiat ved SERAF knyttet til naloksonprosjektet. Søknadsfrist for stillingen er 16. august 2020.

Arrangementer

 • lar-konferansen-ikon Avlyst - LAR-konferansen 2020 15. okt. 2020 00:00

  Det er besluttet at LAR-konferansen som var planlagt avholdt 15.-16. oktober 2020 ikke kan la seg gjennomføre på grunn av koronapandemien i landet og myndighetens føringer for de nærmeste uker og måneder.

  Mer informasjon finnes på larkonferansen.no