NFR-midler til 3 unge forskertalenter ved Klinmed

Instituttets forskertalenter skal undersøke hemmelighetene bak hormonet oxytocin, se på hjertehormonene natriuretiske peptider, og undersøke alvorlig hjertesykdom i oppdrettslaks.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, ansiktshår, ansiktsuttrykk.

Daniel Quintana, Michael Frisk og Lise Román Moltzau. Foto: UiO.

Oxytocinens rolle på mental og fysisk helse

Daniel Quintana har fått nesten 8 millioner til sitt prosjekt «Deciphering the role of the oxytocin system in mental traits and physical health». Quintana er forsker ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og fremhever senterets tverrfaglige miljø som avgjørende for å kunne søke om midler til prosjektet.

– Jeg er veldig glad for å ha fått denne bevilgningen fra NFR. Den komplementære kompetansen vi har hos NORMENT er det ideelle miljøet for dette tverrfaglige prosjektet.

Quintana skal i sitt prosjekt undersøke oxytocinsystemets rolle på både mental og fysisk helse.

– Oxytocin er et hormon som er avgjørende for regulering av flere psykologiske og fysiske prosesser. Imidlertid mangler vi en global forståelse av oxytocins rolle på helseområdet, fordi forskning ofte gjøres på isolerte fronter, og fordi manglende ressurser begrenser datainnsamling og tverrfaglige muligheter, forklarer Quintana.

For å forsøke å tette dette kunnskapsgapet vil prosjektet benytte seg av en Big data-tilnærming. Prosjektet skal bruke data på helse, atferd og genetikk for å undersøke den psykologiske og fysiologiske relevansen til oxytocinsystemet.

– Jeg skal undersøke hvordan oxytocinens funksjon endres fra livmoren til voksen alder, jeg skal se på genetikken til oxytocinsystemet, og hvordan og hvorfor oxytocin utvikler seg i utgangspunktet, forteller han.

Prosjektet ønsker å forbedre vår forståelse av hormonets relevans for helse. Det langsiktige målet er å bedre forstå oxytocinens fulle terapeutiske potensiale.

Alvorlig hjertesykdom i oppdrettslaks

Michael Frisk har fått 8 millioner til sitt prosjekt «Cardiomyopathy Syndrome in Atlantic Salmon (Salmo salar): Fishing for a Cure». Prosjektet skal undersøke Cardiomyopathy syndrome (CMS), en alvorlig hjertesykdom i oppdrettslaks. Sykdommen er nå en av de ledende årsakene til produksjonstap i norsk fiskeoppdrett. Det finnes på nåværende tidspunkt ingen behandling.

– Vi vet i dag lite om CMS. Det er vist at sykdommen trigges av et virus, men vi har sett at eksperimentell infeksjon av fisk fører ikke til CMS alene. Imidlertid har oppdrettslaks ofte fettavleiringer i og rundt hjertet i koronarsystemet (arteriosklerose). Hypotesen min er at CMS er et resultat av eksisterende arteriosklerose sammen med en virusinfeksjon, forklarer Frisk.

I prosjektet vil han undersøke denne hypotesen i fisk fra oppdrettsanlegg, både med og uten CMS. I tillegg skal han utvikle en sykdomsmodell som skal brukes til å undersøke mulige behandlinger som kan avverge CMS, og diagnostiske redskaper for CMS. Dette kan være nyttige i forbindelse med andre hjertesykdommer.

Michael Frisk er postdoktor ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF). Han trekker også frem infrastruktur og godt utstyr i miljøet sitt som avgjørende for å kunne gjennomføre prosjektet.

– På IEMF har vi høy ekspertise og en fremragende infrastruktur til å undersøke hjertesykdom i mennesker og dyremodeller, som vi vil utnytte for å nå målene til dette prosjektet, forteller han.

Nye angrepspunkter for behandling av hjertesvikt ved å påvirke effekter av hjertehormoner

Lise Román Moltzau er forsker ved Avdeling for farmakologi og prøver å forstå mekanismene rundt hjertets funksjon i normale og sviktende hjerter. Hun har fått 8 millioner kroner til sitt prosjekt "CyTOheart: Cytohesins in the heart - regulation of natriuretic peptide signaling".

– Det er et stort behov for bedre behandling av hjertesvikt, blant annet fordi vi nå lever lenger. Et bidrag i hjertesviktbehandling kan være å påvirke hjertehormonene natriuretiske peptider, som gir mange gunstige effekter blant annet i hjertet, forteller hun.

De siste årene har disse hormonene fått mye oppmerksomhet med tanke på mulig behandling av hjertesvikt, og legemidler som øker disse hormonene har nylig kommet på markedet.

– Vi har resultater som viser at ulike proteiner kan regulere effekten av natriuretiske peptider i hjertet. I dette prosjektet vil vi studere betydningen av disse proteinene i reguleringen av natriuretiske peptiders funksjonelle responser, både i normale og sviktende hjerter.

Målet med prosjektet er å øke forståelse av effektene av natriuretiske peptider i hjertet og bidra til å finne nye angrepspunkter for legemidler som kan forbedre behandlingen av hjertesvikt i fremtiden.

Om unge forskertalenter

NFR sin søknadstype Unge forskertalenter støtter fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag. Tildelingene går til unge forskere som skal få sjansen og erfaringen ved å være prosjektleder for et større prosjekt.

– Det er veldig spennende å få støtte til dette prosjektet, og dermed få muligheten til å utvikle meg som prosjektleder og forsker innenfor et felt som jeg synes er veldig interessant, sier Frisk.

– Denne bevilgningen vil gi nye ressurser til prosjektet og åpne nye muligheter videre. Jeg gleder meg virkelig til å starte, istemmer Moltzau.

Forskere kan søke mellom to og syv år etter at doktorgraden er levert, og kandidatene må være under 40 år. De må tidligere ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Prosjektperioden er mellom 3 og 4 år.

Les mer

 

Publisert 30. jan. 2020 12:47 - Sist endret 30. jan. 2020 12:47