Tidenes største NFR-pott ga god uttelling

21 prosjekter fra MEDs forskere slapp gjennom nåløyet

Tommel opp fra lege med stetoskop og sparegris

Forskningsrådet hadde i fjor samme søknadsfrist på over 20 programmer. De utlyste dermed tidenes største pott med forskningsmidler. Like før jul ble det klart hvem som hadde fått midler. 

Våre forskere har fått midler fra flere av forskingsrådets programmer: FRIPRO, BEHANDLING, BEDREHELSE, HAVBRUK, HELSEVEL og kommersforsk19. De fordeler seg på 17 forskerprosjekter og 5 unge forskertalenter.

– Jeg er imponert og stolt over at våre forskere lykkes i den harde konkurransen om forskningsmidler fra NFR, sier prodekan for forskning, Jens Petter Berg.

– Spesielt gledelig er det at forsknings- og innovasjonsprosjektene som har fått midler dekker et bredt område av medisin og helse, og alle instituttene er representert. Jeg vil gjerne gratulere prosjektlederne og deres medarbeidere.

Disse har fått støtte

Lene Frost Andersen, IMB
Towards a healthy and sustainable diet in Norway - The NOR-Eden project
FRIPRO

Ole A. Andreassen, Klinmed
Prediction of antipsychotic drug response; a personalised medicine approach in schizophrenia 
BEHANDLING 

Bjarne Bogen, Klinmed
Turning recessive epitopes into dominant epitopes: Application to a universal influenza vaccine
FRIPRO 

Hilde Brekke, IMB
The reset hypothesis - fact or fiction? Are the favorable effects of breastfeeding on cardiometabolic risk factors mediated via weight loss?
BERDREHELSE

Anne Bukten, Klinmed
PriSUD-Nordic: Intervening substance use disorders in the prison population - A public health opportunity 
BEDREHELSE 

Jukka Corander, IMB
Causal inference and discovery for the microbiome (CARDAMOM)
FRIPRO

Rune Enger, IMB
What is the role of astroglial calcium signaling in hippocampal memory encoding?
FRIPRO, Unge forskertalenter

Hesso Farhan, IMB
Establishing a role for LTK as a regulator of the proteostasis network in response to folded proteins
FRIPRO

Michael Frisk, Klinmed
Cardiomyopathy Syndrome in Atlantic Salmon (Salmo salar): Fishing for a Cure 
HAVBRUK, Unge forskertalenter

Victor Greiff, Klinmed
Digital design of antibodies
FRIPRO

Emma Haapaniemi, NCMM
CRISPR-Cas9-mediated gene therapy for monogenic blood disorders
FRIPRO, Unge forskertalenter

Marit Inngjerdingen, Klinmed
Engineering exosomes as natural nanovehicles for cancer therapy.
FRIPRO

Finn Olav Levy, Klinmed
Natriuretic PEPtide SIgnalling in the HEART: Mechanisms, compartmentation and mitochondrial effects 
FRIPRO

Benedicte Alexandra Lie, Klinmed
A multiomics approach towards personalized medicine in rheumatoid arthritis
BEHANDLING

Tron Anders Moger, Helsam
INOREG: INnovations in use Of REGister data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases.
HELSEVEL

Lise Román Moltzau, Klinmed
CyTOheart: Cytohesins in the heart - regulation of natriuretic peptide signaling
FRIPRO, unge forskertalenter

Ludvig Munthe, Klinmed
New therapies for Immune Thrombocytopenia (ITP) - targeting antibody secreting cells
Kommersforsk19

Ludvig Munthe, Klinmed
New drug for treatment of multiple myeloma patients
Kommersforsk19

Hilde Nilsen, Klinmed
Neuronal self-defence: Identification of mechanisms that protect dopaminergic neuronal health during aging 
FRIPRO 

Daniel Quintana, Klinmed
Deciphering the role of the oxytocin system in mental traits and physical health.
FRIPRO, Unge forskertalenter

Anne Spurkland, IMB
Fine-tuning of adaptive immunity: Signalling in experienced T cells
FRIPRO

Marit Veierød, IMB
Prognostic factors in cutaneous melanoma - towards a more personalized risk stratification
FRIPRO

Les mer

Syv forskere ved IMB tildeles midler

Klinmeds forskere tar over 100 millioner av NFR-potten

NFR-midler til 3 unge forskertalenter ved Klinmed

3,3 milliarder kroner til nyskapende forskning (ekstern side)

Av Elin Lunde
Publisert 17. jan. 2020 08:14 - Sist endret 17. mars 2022 10:18