English version of this page

Bjarne Bogen mottok Kreftforskningsprisen av H. M. Kongen

Under en flott seremoni i Universitetets Aula den 18. oktober, fikk professor emeritus Bjarne Bogen endelig overrakt Kong Olav Vs kreftforskningspris, som han ble tildelt i 2020.

Bilde av Bjarne Bogen med innrammet pris og maleri.

Professor emeritus Bjarne Bogen mottok prisen under en flott seremoni i Universitetets Aula den 18. oktober. Prisen er én millioner kroner og et kunstverk av Tone Dietrichson. Foto: Elin Doeland, UiO. 

Kong Olav Vs kreftforskningspris har som formål å hedre fremragende forskeres innsats nasjonalt og internasjonalt. Professor emeritus Bjarne Bogen fikk prisen for 2020. Her kan du lese et intervju med Bogen i forbindelse med tildelingen.

Prisen deles ut på årlig basis av H. M. Kongen, men på grunn av koronarestriksjonene ble både årets og fjorårets pris delt ut samtidig under en flott seremoni i Universitetets Aula den 18. oktober.

– Jeg ble svært overrasket og glad da jeg fikk beskjed om at jeg fikk prisen for 2020 (…), og jeg er glad for at utdelingen endeling kunne finne sted, sa professor emeritus Bjarne Bogen fra talerstolen.

Instituttleder Dag Kvale var til stede under seremonien og sier følgende om tildelingen:

– Det var hyggelig at Bjarne Bogen omsider fikk Kong Olav Vs Kreftforskningspris på den måten prisen skal utdeles, med full Aula og H. M. Kongen til stede. Instituttet gratulerer igjen prisvinneren og fagmiljøet rundt med en velfortjent tildeling innen et forskningsfelt som er i front.

Dekan Ivar Prydz Gladhaug ved Det medisinske fakultet ønsker igjen å gratulere prisvinneren hjerteligst.

– Det var fint at vi endelig kunne feire prisen med seremonien i Aulaen i går, kommenterer han.  

Bjarne Bogen ved siden av Kongen under seremonien
Professor emeritus Bjarne Bogen fikk overrakt prisen av H. M. Kongen. Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross og styreleder Geir Riise i Kreftforeningen står også på podiet. Foto: Elin Doeland, UiO. 

La vekt på at forskning nytter i takketalen

Under seremonien fortalte Bogen om et brev som han hadde fått av en fortvilet kvinne i 2009. Hun hadde mistet nære og kjære på grunn av kreft, og hadde gitt opp håpet om at forskere og leger ville kunne løse kreftgåten.

– Men forskning nytter, påpekte prisvinneren.

Bilde av Bjarne Bogen på talerstolen
Professor emeritus Bjarne Bogen holdt takketale under seremonien. Foto: Elin Doeland, UiO. 

Bogen har viet sin forskerkarriere til å forske på immunterapi mot kreft og til å utvikle en kreftvaksine. Immuncellene våre kan oppdage kreftceller og bekjempe dem. Men immuncellene våre lykkes dessverre ikke alltid med dette.

– Immunterapi kan hjelpe immunsystemet med å drepe kreftcellene, det blir en omkamp, fortalte han.

Det var allerede tidlig på 1990-tallet at Bogen og medarbeiderne hans oppdaget immuncellene som går til angrep mot kreftceller. Disse angrepscellene kalles for T-celler av CD4-typen.

– Takket være forskningen har vi fått immunterapi, og i dag er denne behandlingen viktig ved siden av kirurgi, cellegift og stråling, sa Bogen.

Bogen utviklet kreftvaksine og stiftet Vaccibody AS

Kreftcellene kan endre seg over tid, og disse endringene er ulike fra pasient til pasient. Bogen med medarbeidere har utviklet en kreftvaksine som stimulerer T-cellene i immunsystemet til å gå til angrep på de endrede kreftcellene.

– Vaksinen må tilpasses hver enkelt pasient, fortalte Bogen videre.

I 2007 stiftet han, sammen med Inger Sandlie og Agnete Fredriksen, Vaccibody AS. Selskapet lager skreddersydde vaksiner til hver pasient.

Bogen avsluttet takketalen med å si at han ønsker å videreutvikle kreftvaksinene i årene fremover, og håper at kreftpasienter vil kunne få en enda bedre behandling.

Han takket også medarbeiderne sine, UiO og OUS, samt Institutt for klinisk medisin og Det medisinske fakultet for å ha lagt til rette for arbeidet hans.

I fjor mottok Bjarne Bogen også UiOs Innovasjonspris for sitt bidrag til medisinsk vaksineforskning og den forskningsbaserte innovasjonen ved UiO. 

 

Det var professor Bjørn Tore Gjertsen fra Universitetet i Bergen som mottok prisen for 2021.

Ingrid Bjørnov stod for flotte kunstneriske innslag, kreftoverlever Anniken Golf Rokseth holdt appell og prisvinnerne ble presentert av styreleder i Kreftforeningen, Geir Riise.

Kontakt

Les mer

 

Av Elin Martine Doeland
Publisert 19. okt. 2021 14:29 - Sist endret 29. okt. 2021 16:28