English version of this page

Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

Klinikken er en stor enhet innen behandling og forskning på øyefaget, øre-, nese-, halsfaget og plastikk og rekonstruktiv kirurgi.

I tillegg til å ha ansvar for undervisning og eksamen, er klinikkens forskningsaktivitet sentral for målsetningen om å være faglig i front og toneangivende for utviklingen innen fagene.

Seks forskergrupper er tilknyttet klinikken og forskningsprosjektene er mange, deriblant en rekke doktorgradsprosjekter.

Forskergrupper ved HHA

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS, Ullevål, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 OUS Ullevål 0450 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13155035 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534300 Vortex, FS m.m.