English version of this page

Avdeling for klinisk service

Vår avdeling har blant annet kompetanse innen klinisk ernæring, fysioterapi, ergoterapi og logopedi.

Vi driver egen forskning, samt at mange ansatte deltar i forskning i andre grupper/ved andre avdelinger.

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS HF, Ullevål sykehus, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 OUS Ullevål 0450 Oslo Telefon: +47 22859218

Enhetskoder

Koststed 13153055 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531121 Vortex, FS m.m.