English version of this page

Avdeling for klinisk service (KS)

Avdeling for klinisk service i Medisinsk klinikk har blant annet kompetanse innen klinisk ernæring, fysioterapi, ergoterapi og logopedi. Det bedrives egen forskning, samt at mange ansatte deltar i forskning i andre grupper/ved andre avdelinger.

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS HF, Ullevål sykehus 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 OUS Ullevål 0450 Oslo Telefon: +47 22859218