English version of this page

Avdeling for digital helseforskning (DIG)

Avdelingen forsker på utvikling, testing, implementering og bruk av digitale løsninger for å styrke pasienters kompetanse til å håndtere helsemessige utfordringer og sykdom, og for å understøtte helsepersonell og pasienter med verktøy for bedre kommunikasjon og samhandling. Brukermedvirkning er en sentral del i alle ledd av avdelingens forskningsarbeid.

Kontakt

Postadresse Postboks 4959 Nydalen OUS Aker sykehus 0424 Oslo Besøksadresse OUS Aker sykehus Bygg 6 Trondheimsveien 235 0586 Oslo Telefon: +47 22894000