English version of this page

Geriatrisk avdeling

Prioriterte forskningsområder er demens, hjerneslag, delirium ("akutt forvirring"), falltendens og kreft hos gamle.

Kontakt

Postadresse OUS HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 20 0450 Oslo Stedkode: 531115