English version of this page

Geriatrisk avdeling

Forskningsenheten ved Geriatrisk avdeling er samlokalisert med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

 

Til sammen omfatter enheten om lag 40 forskere (ansatt dels av UiO, dels av sykehuset, og dels av Aldring og helse). Prioriterte forskningsområder er demens, delirium, skrøpelighet og medikamentbruk hos eldre.

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS HF Ullevål sykehus 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 20 0450 Oslo Telefon: +47 22118702