English version of this page

Lungemedisinsk avdeling

Avdelingens forskningsvirksomhet omfatter blant annet allergivaksinering, konsekvenser av lav oksygenmetning hos lungesyke, effekten av lungesykdom på hjertet, betennelsesprosesser i lunger og luftveier, lungekreftbehandling og rehabilitering.

Avdelingen driver også forskning på ettervirkninger av Covid-19.

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS HF Ullevål sykehus 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygning 3 0450 Oslo