English version of this page

Infeksjonsmedisinsk avdeling

Vi driver utstrakt forskningsaktivitet, spesielt knyttet til sykdommene HIV/AIDS, tuberkulose og hepatitt, samt innen tropemedisin og antibiotikaresistens.

Avdelingen har ansvar for undervisning og kurs innen infeksjonsmedisin.

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS HF Ullevål sykehus, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 3 0450 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13153025 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531114 Vortex, FS m.m.