English version of this page

Nyremedisinsk avdeling

Nyremedisinsk avdeling forsker på nyresykdommer, dialyse og hypertensjon gjennom epidemiologiske og kliniske studier.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS HF Ullevål sykehus, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygning 3 0450 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13153015 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531112 Vortex, FS m.m.