English version of this page

Nyremedisinsk avdeling

Nyremedisinsk avdeling forsker på nyresykdommer, dialyse og hypertensjon gjennom epidemiologiske og kliniske studier.

Kontakt

Postadresse OUS HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygning 3 0450 Oslo