English version of this page

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (FYS)

Fysikalsk medisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som omfatter diagnostikk, behandling og rehabilitering av personer som på grunn av sykdom og skade i bevegelsesapparatet, eller andre medisinske tilstander, har eller står i fare for å få langvarig funksjonshemning.  

Hovedområder for faget er akutte og langvarige plager, sykdommer og skader i muskel-/ skjelettsystemet, amputasjoner, traumer, sykdommer og plager knyttet til det sentrale- og perifere nervesystemet og sirkulasjonssystemet, samt kreftsykdommer og langvarige smertetilstander.

Fagområdet bygger på en bio-psykososial forståelsesmodell, og hovedformålet med rehabiliteringen er å bistå brukeren til å nå sine prioriterte mål innenfor funksjon, aktivitet og deltakelse.

En spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering skal behandle, samordne og gjennomføre kunnskapsbaserte rehabiliteringstiltak.

Diagnostisering, informasjon om diagnose og prognose, opplæring, brukermedvirkning og personlig ansvarliggjøring, er sentrale elementer i en rehabiliteringsprosess. 

Medisinsk behandling, opptrening, fysisk aktivitet, tilpasning av tekniske og ortopediske hjelpemidler og miljø-tilrettelegging inkludert forhold relatert til arbeidsliv, er andre vesentlige elementer innenfor fagområdet. 

Den tverrfaglige arbeidsformen krever gode evner til samarbeid og kommunikasjon er viktig for den som skal utøve faget. 

Kontakt

Postadresse OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse OUS Ullevål Kirkeveien 166 0450 Oslo Stedkode: 534210