English version of this page

Avdeling for kompleks epilepsi

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) behandler barn og voksne med vanskelig kontrollerbar epilepsi fra hele landet.

Mange har tilleggsproblemer av nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art.

 

Forskningen har som sitt primære siktemål å fremskaffe ny kunnskap som gjør oss enda bedre i stand til å ivareta behovene til disse pasientgruppene. Forskningen er således i hovedsak klinisk rettet.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS/HF 0424 OSLO Besøksadresse G. F. Henriksens vei 29 1337 SANDVIKA Telefon: 02770 Stedkode: 534215