English version of this page

Nevrologisk avdeling (NEV)

Avdelingen undersøker og behandler pasienter med sykdommer i hjernen, ryggmargen og perifere nerver, samt visse muskelsykdommer.

Avdelingen er lokalisert både på Rikshospitalet og Ullevål. Vi har områdeansvar i nevrologi for Oslo by og regionsansvar for Helse Sør-Øst, i tillegg til enkelte nasjonale og flerregionale funksjoner knyttet til blant annet dyp hjernestimulering, samt kompetansesenter for muskelsykdommer.

I avdelingen forskes det på bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, hjerneslag og sykdommer i hjernens blodtilførsel, MS og andre betennelsessykdommer i nervesystemet, hodepine og sykdommer i nakke- og rygg, samt smertefulle sykdommer i perifere nerver. Mye av forskningen er relatert til genetiske problemstillinger.

Kontakt

Postadresse OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse OUS Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0372 Oslo Stedkode: 534213