English version of this page

Nevrokirurgisk avdeling (NKI)

Nevrokirurgisk avdeling undersøker og behandler barn og voksne med misdannelser, sykdommer og skader i hjernen, ryggmargen og perifere nerver. Det utføres nærmere 5000 kirurgisk inngrep årlig.

Vi har åtte fagseksjoner:

  • Nevrotraumatologi: regionsansvar for hode- og nakkeskader, Ullevål
  • Spinal nevrokirurgi: degenerativ columnasykdom og spinale svulster, Rikshospitalet og Ullevål
  • Klinisk nevrofysiologisk seksjon: intraoperativ monitorering, epilepsiutredning, Rikshospitalet
  • Vaskulær nevrokirurgi: akutte hjernehinneblødninger - regionsfunksjon; karmisdannelser i hjernen – landsfunksjon, Rikshospitalet
  • Barnenevrokirurgi: egen barnepost (eneste i Skandinavia); 600-700 operasjoner på barn årlig; landsfunksjon i craniofacial kirurgi (craniofacialt team)
  • Tumorkirurgi: operasjon av svulster i sentralnervesystemet; ca. 700 årlig, Rikshospitalet og Ullevål
  • Funksjonell nevrokirurgi: epilepsikirurgi (landsfunksjon); dyp hjernestimulering i behandling av Parkinsons sykdom, dystoni og essensiell tremor; baklofenpumpe for behandling av spasmer, Rikshospitalet
  • Hydrocephalus på Rikshospitalet og Ullevål

Avdelingen har universitetsfunksjon med seks professorater og omfattende forskningsprosjekter innenfor hydrocephalus, vaskulær nevrokirurgi, behandling av svulster, spinal nevrokirurgi og nevrokirurgi på barn i tillegg til undervisning.

Vilhelm Magnus forskningslaboratorium er knyttet til avdelingen og driver avansert forskning på stamceller og vaksinebehandling av høymaligne hjernesvulster.

Kontakt

Postadresse OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse OUS Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0372 Oslo Stedkode: 534211