English version of this page

Avdeling for nevrohabilitering (NHA)

Avdeling for nevrohabilitering har ansvar for - og forsker på:

·    Voksne personer med utviklingshemming (intellektuell/psykisk) som behandles for epilepsi, psykiatrisk lidelse, atferdsvansker eller andre forhold

·    Voksne personer med cerebral parese som behandles for spastisitet, epilepsi eller andre tilstander som henger sammen med cerebral parese

Videre behandler vi et stort antall personer med epilepsi og visse andre nevrologiske lidelser som ikke ledsages av utviklingshemming.

 

Avdelingen driver forskning på:

  • Bruk av teknologiske hjelpemidler for å sette utviklingshemmete i stand til bedre å mestre sin situasjon
  • Biokjemiske og kliniske konsekvenser av enkelte sykdommer som kan gi utviklingshemming eller annen form for kognitiv svikt (hjerneinfeksjoner, hjernesvulster, hodetraumer, noen stoffskiftesykdommer, muskeldystrofier)

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS, Ullevål 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 OUS Ullevål 0450 Oslo