Instituttrådets medlemmer

Instituttrådet ved Institutt for klinisk medisin består av 9 valgte medlemmer: fire fast vitenskapelige tilsatte, en midlertidig vitenskapelig tilsatt, to teknisk-administrativt tilsatte og to studenter. Instituttets leder og nestleder leder rådet.

Fast vitenskapelige og teknisk/administrativt ansatte er valgt for perioden 2018 - 2021.

Leder

Stedfortreder

Vitenskapelige representanter

Representant for midlertidige vitenskapelige

Teknisk/administrative representanter

Studentrepresentanter

Øvrige

Publisert 14. mai 2011 23:00 - Sist endret 2. jan. 2018 09:40