English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2018

Vitenskapelige publikasjoner 1522 publikasjoner
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 1
Bachelorprogram
Antall registrerte studenter 741*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 1061**
Avlagte doktorgrader 155
Vitenskapelige årsverk 313
Vitenskapelig ansatte personer 640
Tekniske årsverk 75
Teknisk ansatte personer 97
Administrative årsverk 77
Administrativt ansatte personer 101
Økonomi 519 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 48 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 322

*) 714 av disse er på Profesjonsstudiet i medisin og 27 er på masterprogrammet Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer.

**) Antall kandidater pr. høst 2019, innrapportert til DBH 15.10.19.

Publisert 9. juni 2017 11:01 - Sist endret 12. nov. 2019 14:06