Anita Johanna Tørmoen

Bilde av Anita Johanna Tørmoen
English version of this page
Mobiltelefon +47 90795485
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo
Postadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo

Utdanning

1989-1997

UIO, Cand.paed (pedagogisk-psykologisk rådgivning)

2010-2017

UIO, PhD, Det medisinske fakultet

 

 

1996-1997

UIO, vit.ass

1998

PPT Oslo, pedagogisk-psykologisk rådgiver

1998-1999

PPT Nittedal, pedagogisk-psykologisk rådgiver

1999-2003

Helseavdelingen i bydel Østensjø, rådgiver i psykisk helsevern

2004-2006          

Barnenevrologisk seksjon, Rikshospitalet, pedagogisk-psykologisk rådgiver. Prosjektarbeid ”Kognitiv svikt etter ervervet hjerneskade”

2006 -2012

Bistilling DBT terapeut ved Oslo Universitetssykehus, avd. barn og unge

2006-

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, stipendiat/forsker      

2013-

Bistilling spesialist/DBT-terapeut Oslo Universitetssykehus, avd. voksne

 

Etterutdanning

 • Fem års spesialisering i pedagogisk-psykologisk rådgivning, godkjent som spesialist gjennom Utdanningsforbundet.
 • To årig etterutdanning i nevropsykiatri ved R.bup
 • Veiledning 160 timer av spesialist.
 • Utdanningskandidat i barnefaglig sakkyndighetsarbeid, Barne og Familiedepartementet og Norsk psykologforening.
 • Ettårig utdanningsforløp før godkjent DBT terapeut
 • Toårig utdannings og veiledningsforløp som DBT lærer og veileder

Verv

 • Fagfelle vurderer for ulike tidsskrift
 • Spesialistveileder i Dialektisk Atferdsterapi
 • Veileder for master og –videreutdanningsstudenter
 • Sensor på ulike master/profesjonsprogrammer
 • Leder for arbeidsgruppen om «Veiledende materiell for kommunene» på oppdrag for Helsedirektoratet.
 • Leder av utdanningsutvalget ved NSSF
 • Leder for prosjektet «DBT overfor spesielt sårbare grupper», tiltak 9 i Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvmordsforsøk. Oppstart 2016.
 • Leder av utdanningsprogrammet i DBT ved NSSF
 • Fagfellevurderer for The Neurosciences,  BioMEdCentral, Journal of Affective Disorders
 • Medlem i redaksjonskomiteen for tidsskriftet Suicidologi

Faglige interesseområder

 • Suicidologi
 • Behandlingsforskning, DBT (dialektisk atferdsterapi)
 • Ungdom og villet egenskade
 • Nevropsykologi og pedagogikk
 • Kognitive vansker hos barn og ungdom
 • Kognitive og atferdsorienterte terapier

Doktorgradsprosjekt

En randomisert kontrollert studie av dialektisk atferdsterapi og behandling som vanlig for ungdom med repetert villet egenskade. Ledet av professor Lars Mehlum samt professor Berit Grøholt. Utført i samarbeid med NOVA, Nasjonalt folkehelseinstiutt og Helsedirektoratet. Fullført disputas 2017.

Publisert 29. juni 2011 12:35 - Sist endret 7. des. 2018 14:39