Fredrik Andreas Walby

Bilde av Fredrik Andreas Walby
English version of this page
Telefon +47 22923473
Mobiltelefon +47 91345195 +47 91345195
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo
Postadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo

Fredrik A. Walby er forsker og psykologspesialist.

Leder Kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling.

Ansvarlig for den norske versjonen av #Chatsafe.

CV

Fra 1999 jobbet i ulike stillinger og stillingsprosenter ved NSSF.

2007 - 2015 Sjefpsykolog, Diakonhjemmet Sykehus.

Omfattende erfaring fra selvmordsforebygging på ulike områder i og utenfor helsevesenet.

Bred formidlingserfaring både rettet mot helsepersonell og gjennom media.

Faglige interesseområder

Suicidologi
Evidensbasert behandling
Dialektisk atferdsterapi
Akuttpsykiatri, rus og psykiatri
Personlighetsforstyrrelser
Diagnostikk

Aktuelle prosjekter

Selvmord blant psykiatriske pasienter i Oslo; omfang og risikofaktorer (SPIO)

SPIO-R: Videreføring av prosjektet Selvmord blant psykiatriske pasienter

TOP-Studien: Selvmordsatferd blant pasienter med schizofreni eller bipolar lidelse

Sammenhengen mellom svikt i autobiografisk hukommelse og selvmordsatferd ved schizofreni og ved bipolar lidelse.

Etterlattes reaksjoner ved selvmord, en systematisk litteraturstudie

Sammenheng mellom salg av antidepressiva og selvmord i Norge

Rus og selvmordsatferd ved innleggelser i akuttpsykiatriske avdelinger

Publisert 13. apr. 2011 11:46 - Sist endret 29. sep. 2020 14:25