Fredrik Walby

Bilde av Fredrik Walby
English version of this page
Telefon +47-22923473
Mobiltelefon +47-91345195 +47 91345195
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 OSLO
Postadresse Sognsvannsveien 21 0372 OSLO

Fredrik A. Walby er sjefpsykolog, Diakonhjemmet sykehus, Psykiatrisk klinikk, Vinderen.
Bistilling: forsker og teamleder; NSSFs DBT-behandlerteam.

CV

Har jobbet som psykolog i voksenpsykiatrien fra 1998, i kombinasjon med ulike
stillingsprosenter ved NSSF fra 1999.

Faglige interesseområder

Suicidologi
Evidensbasert behandling
Dialektisk atferdsterapi
Akuttpsykiatri, rus og psykiatri
Personlighetsforstyrrelser
Diagnostikk

Aktuelle prosjekter

Selvmord blant psykiatriske pasienter i Oslo; omfang og risikofaktorer (SPIO)

SPIO-R: Videreføring av prosjektet Selvmord blant psykiatriske pasienter

TOP-Studien: Selvmordsatferd blant pasienter med schizofreni eller bipolar lidelse

Sammenhengen mellom svikt i autobiografisk hukommelse og selvmordsatferd ved schizofreni og ved bipolar lidelse.

Etterlattes reaksjoner ved selvmord, en systematisk litteraturstudie

Sammenheng mellom salg av antidepressiva og selvmord i Norge

Rus og selvmordsatferd ved innleggelser i akuttpsykiatriske avdelinger

Publikasjoner

 • Holth, Fredrik; Walby, Fredrik A; Røstbakken, Thea; Lunde, Ingeborg; Ringen, Petter Andreas; Ramleth, Ruth-Kari; Romm, Kristin Lie; Tveit, Tone; Torgersen, Terje; Urnes, Øyvind & Kvarstein, Elfrida H (2018). Extreme challenges: psychiatric inpatients with severe self-harming behavior in Norway: a national screening investigation. Nordic Journal of Psychiatry.  ISSN 0803-9488.  72(8), s 605- 612 . doi: 10.1080/08039488.2018.1511751
 • Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Strømgren, Børge & Walby, Fredrik A (2018). Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  (2)
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2018). Contact With Mental Health Services Prior to Suicide: A Systematic Review and Meta-Analysis. Psychiatric Services.  ISSN 1075-2730.  69(7), s 751- 759 . doi: 10.1176/appi.ps.201700475
 • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A & Aase, Karina (2017). Safe clinical practice for patients hospitalised in a suicidal crisis: a study protocol for a qualitative case study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  7(1) . doi: 10.1136/bmjopen-2016-012874 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fredriksen, Kristin J; Schøyen, Helle Kristine; Johannessen, Jan Olav; Walby, Fredrik A; Davidson, Larry & Schaufel, Margrethe Aase (2017). Psychotic depression and suicidal behavior. Psychiatry.  ISSN 0033-2747.  80(1), s 17- 29 . doi: 10.1080/00332747.2016.1208002
 • Haaland, Vegard Øksendal; Bjørkholt, Marianne; Freuchen, Anne; Ness, Ewa & Walby, Fredrik A (2017). Selvmord, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Agder 2004 - 13. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(18), s 1- 8 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0503
 • Ramleth, Ruth-Kari; Grøholt, Berit; Diep, Lien My; Walby, Fredrik A & Mehlum, Lars (2017). The impact of borderline personality disorder and sub-threshold borderline personality disorder on the course of self-reported and clinician-rated depression in self-harming adolescents. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation.  ISSN 2051-6673.  4 . doi: 10.1186/s40479-017-0073-5
 • Ness, Ewa; Steen, Ole; Reichelt, Jon Gerhard & Walby, Fredrik A (2016). Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  53(8), s 624- 631
 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A; Morken, Gunnar & Røislien, Jo (2015). Analyzing seasonal variations in suicide with fourier poisson time-series regression: A registry-based study from Norway, 1969-2007. American Journal of Epidemiology.  ISSN 0002-9262.  182(3), s 244- 254 . doi: 10.1093/aje/kwv064
 • Brudvik, Marie; Ness, E. & Walby, Fredrik A (2014). Selvmordsforebygging i akuttpsykiatriske døgnavdelinger - erfaringer fra nasjonalt læringsnettverk. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  19(2), s 7- 12
 • Tørmoen, Anita Johanna; Grøholt, Berit; Haga, Egil; Brager-Larsen, Anne Trana; Miller, Alec L; Walby, Fredrik A; Stanley, Barbara & Mehlum, Lars (2014). Feasibility of dialectical behavior therapy with suicidal and self-harming adolescents with multi-problems: training, adherence and retention. Archives of Suicide Research.  ISSN 1381-1118.  18(4), s 432- 444 . doi: 10.1080/13811118.2013.826156
 • Mork, Erlend; Walby, Fredrik A; Harkavy-Friedman, Jill M.; Barrett, Elizabeth Ann; Steen, Nils Eiel; Lorentzen, Steinar; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Mehlum, Lars (2013). Clinical characteristics in schizophrenia patients with or without suicide attempts and non-suicidal self-harm - a cross-sectional study. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  13 . doi: 10.1186/1471-244X-13-255 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Koldsland, Bjørn Odd; Mehlum, Lars; Mellesdal, Liv; Walby, Fredrik A & Diep, Lien My (2012). The suicide assessment scale: Psychometric properties of a Norwegian language version. BMC Research Notes.  ISSN 1756-0500.  5, s 417 . doi: 10.1186/1756-0500-5-417
 • Mork, Erlend; Mehlum, Lars; Barrett, Elisabeth Ann; Agartz, Ingrid; Harkavy-Friedman, Jill M.; Lorentzen, Steinar; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Walby, Fredrik A (2012). Self-Harm in Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders. Archives of Suicide Research.  ISSN 1381-1118.  16(2), s 111- 123 . doi: 10.1080/13811118.2012.667328
 • Veland, Martin Cornelius; Bruaset, Geir T & Walby, Fredrik A (2012). Selvmord Status Skjema - begrepenes relevans for akuttinnlagte suicidale pasienter og helsepersonells erfarte nytteverdi. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  17(1), s 7- 12
 • Walby, Fredrik A & Ness, Ewa (2012). Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern – erfaringer og utfordringer videre. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  17(1), s 19- 21
 • Walby, Fredrik A; Rossow, Ingeborg & Tverdal, Aage (2012). Selvmord, villet egenskade, I: Stein Emil Vollset; Grethe S Tell; Dag Steinar Thelle; Steinar Tretli; Aage Tverdal & Lars Johan Vatten (red.),  Dødelighet og dødsårsaker i Norge gjennom 60 år 1951-2010.  Nasjonalt folkehelseinstitutt.  ISBN 978-82-8082-523-0.  DEL II: Dødelighet gruppert etter europeisk kortliste.  s 57 - 58
 • Bramness, Jørgen G.; Walby, Fredrik A; Hjellvik, Vidar; Selmer, Randi Marie & Tverdal, Aage (2010). Self-reported mental health and its gender differences as a predictor of suicide in the middle-aged. American Journal of Epidemiology.  ISSN 0002-9262.  172(2), s 160- 166 . doi: 10.1093/aje/kwq091
 • Pettersen, Kenneth; Rydningen, Nora Nord; Christensen, Tore Buer & Walby, Fredrik A (2010). Autobiographical Memory and Suicide Attempts in Schizophrenia. Suicide and Life-Threatening Behaviour.  ISSN 0363-0234.  40(4), s 369- 375 . doi: http://www.atypon-link.com/GPI/toc/suli/40/4
 • Veland, Martin Cornelius & Walby, Fredrik A (2010). Implementering av Suicide Status Form på akuttpsykiatrisk avdeling. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.
 • Mork, Erlend; Mehlum, Lars & Walby, Fredrik A (2009). Selvmord ved psykotisk depresjon og bipolar lidelse: Forekomst og risikofaktorer. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  14(2), s 8- 12
 • Walby, Fredrik A & Ness, Ewa (2009). Psykiatrisk behandling av selvskading på legevakt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(9), s 885- 887 . doi: 10.4045/tidsskr.08.0417 Vis sammendrag
 • Mork, Erlend; Mehlum, Lars & Walby, Fredrik A. (2008). Selvmord ved psykoselidelser. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  s 118- 129
 • Rønneberg, Unni & Walby, Fredrik A. (2008). Selvmord hos pasienter behandlet i psykisk helsevern. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  s 9
 • Sveen, CA & Walby, Fredrik A. (2008). Suicide survivors' mental health and grief reactions: A systematic review of controlled studies. Suicide and Life-Threatening Behaviour.  ISSN 0363-0234.  38(1), s 13- 29 Vis sammendrag
 • Walby, Fredrik A. (2008). Faglige retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  13(2), s 12- 15
 • Bramness, Jørgen G.; Walby, Fredrik A & Tverdal, Aage (2007). The sales of antidepressants and suicide rates in Norway and its counties 1980-2004. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  102(1-3), s 1- 9 . doi: 10.1016/j.jad.2006.12.002
 • Mehlum, Lars; Dieserud, Gudrun; Ekeberg, Øivind; Grøholt, Berit; Mellesdal, Liv; Walby, Fredrik A. & Myhre, Kurt (2006). Forebygging av selvmord. Del 1. Psykoterapi, medikamentelle intervensjoner og elektrokonvulsiv terapi. Systematisk kunnskapsoppsummering. Rapport fra Kunnskapssenteret.  ISSN 1890-1298.  (24)
 • Walby, Fredrik A.; Ødegaard, Erik & Mehlum, Lars (2006). Psychiatric comorbidity may not predict suicide during and after hospitalization. A nested case–control study with blinded raters. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  92, s 253- 260
 • Walby, Fredrik A. (2005). Selvmord og annen selvmordsatferd. Medisinsk informasjon.  ISSN 0801-4612.  19(2), s 8- 11
 • Walby, Fredrik A. (2004). Drap etterfulgt av selvdrap. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  9(1), s 10- 12 Vis sammendrag
 • Walby, Fredrik A. (2003). Evidensbasert psykoterapi; en metode for kliniske beslutninger, -ikke et forskningsdesign. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  53(1), s 85- 91

Se alle arbeider i Cristin

 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2019). Selvmord under og etter behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Walby, Fredrik A & Myhre, Martin Øverlien (2019). Selvskading siste år hos elever i ungdoms- og videregående skole - Resultater fra Ungdata undersøkelsen 2017/2018.
 • Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien & Walby, Fredrik A (2018). Contact with in- and outpatient mental health services preceding suicide - a nationwide registry study from Norway.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2018). Suicide after contact with substance misuse services - A nationwide registry study.
 • Walby, Fredrik A (2018). Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling 2008-2015. Historiske data fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord.
 • Walby, Fredrik A (2018). Selvmordsrisikovurderinger: Hvor vanskelig er det? Kunnskapsstatus og utfordringer..
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2018). Contact with different mental health services in the year before suicide; a nationwide registry-based study.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2018). 1910 døde pasienter - Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 - en nasjonal registerstudie.
 • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A & Aase, Karina (2017). Being asked about suicide thoughts and plans: suicidal patients' experiences..
 • Berg, Siv Hilde; Walby, Fredrik A; Rørtveit, Kristine & Aase, Karina (2017). Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre eller også en intervensjon?.
 • Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A & Kildahl, Anine Therese (2017). Contact with mental health services prior to suicide - A systematic review and meta-analysis.
 • Walby, Fredrik A (2017). Pasienter med ekstrem selvskading; hvem er de, og hva gjør vi.
 • Walby, Fredrik A (2017). Resultater; Nasjonalt kartleggings- system for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese; Caruso, Giulia & Myhre, Martin Øverlien (2017). Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Bakgrunn, utviklingsprosess og formål. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  (3), s 28- 33
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Caruso, Giulia (2017). Nasjonalt Kartleggingssystem for Selvmord.
 • Mehlum, Lars; Ness, Ewa & Walby, Fredrik A (2014). Re: Overdreven tro på selvmordsrisikovurderinger?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(6), s 593- 593 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0283
 • Walby, Fredrik A (2013). Kort og godt om selvmord og selvmordsforebygging. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(19), s 2073- 2073 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0940
 • Bramness, Jørgen G. & Walby, Fredrik A (2012). Fordomsfullt og stigmatiserende. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Walby, Fredrik A (2012). Redaktøren har ordet. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  17(1), s 2
 • Mork, Erlend; Mehlum, Lars & Walby, Fredrik A (2010). The clinical course of suicide attempts and nonsuicidal self injurious behaviour in schizophrenia disorder patients. A cross-sectional catchment area based study.
 • Bramness, Jørgen Gustav & Walby, Fredrik A. (2009). Ecological studies and the big puzzle of falling suicide rates. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  119, s 169- 170
 • Walby, Fredrik A (2009, 05. januar). 15 selvmord under psykisk helsevern.  Adresseavisa.
 • Walby, Fredrik A (2009, 09. februar). Begår selvmord i psykiatrien. [TV].  NRK Puls.
 • Walby, Fredrik A (2009, 13. mai). Forsker: Skjer nesten aldri (om drap selvdrap).  Asker og Bærum Budstikke.
 • Walby, Fredrik A (2009, 02. juli). Færre selvmord?.  NTB, Oslo.
 • Walby, Fredrik A (2009, 09. februar). Selvmord i psykiatrien. [Radio].  NRK P1.
 • Bramness, Jørgen G.; Sandvik, Pål; Schøyen, Helle & Walby, Fredrik A. (2008). J. Bramness og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(4), s 475
 • Mork, Erlend; Mehlum, Lars & Walby, Fredrik A. (2008). Characteristics of patients with schizophrenia with and without a lifetime history of deliberate selfharm.
 • Walby, Fredrik A (2008). Hva vet vi om sammenhengen mellom psykisk lidelse og selvmord i Norge?.
 • Walby, Fredrik A. (2008, 10. desember). Forsiktig med enkle løsninger.  Asker og Bærum Budstikke.
 • Walby, Fredrik A. (2008). Hva vet vi om selvmord under psykiatrisk behandling i Norge?.
 • Walby, Fredrik A. (2008). Klinisk suicidologi: Er det noe nytt?.
 • Walby, Fredrik A. (2008). Nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging – utvikling, innhold og implementering.
 • Walby, Fredrik A. (2008, 28. mai). Taushet om selvmord går ut over etterlatte.  Stavanger Aftenblad.
 • Walby, Fredrik A. & Tørmoen, Anita Johanna (2008). Dialektisk atferdsterapi.
 • Walby, Fredrik A.; Ødegaard, Erik & Mehlum, Lars (2008). Post-discharge suicides in Norway: a blinded case-control study.
 • Bramness, Jørgen G.; Sandvik, Pål; Schøyen, Helle & Walby, Fredrik A (2007). Svakt om antidepressiver fra Kunnskapssenteret. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127(24), s 3236- 3237
 • Bramness, Jørgen Gustav; Sandvik, Pål; Schøyen, Helle & Walby, Fredrik A. (2007). Svakt om antidepressiver fra Kunnskapssenteret. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127(24), s 3236- 3237
 • Bramness, Jørgen Gustav & Walby, Fredrik A. (2007). J. Bramness & F.A. Walby svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127(13-14), s 1811
 • Bramness, Jørgen Gustav & Walby, Fredrik A. (2007). J. Bramness & F.A. Walby svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127(21), s 2843
 • Bramness, Jørgen Gustav & Walby, Fredrik A. (2007). Selvmord kan forebygges. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mehlum, Lars; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Ekeberg, Øivind; Grøholt, Berit; Mellesdal, Liv Solrunn; Walby, Fredrik A & Myhre, Kurt I (2007). Forebygging av selvmord, del 2. Rapport fra Kunnskapssenteret. 4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Walby, Fredrik A. (2007, 15. januar). 30 nordmenn døde i Thailand.  VG.
 • Walby, Fredrik A. (2007, 17. januar). Dagbladets skildring av henging i Irak. [Radio].  Her og nå. NRK P1.
 • Walby, Fredrik A. (2007, 12. mars). Det er alarmerende at så mange melder om selvmordsforsøk.  VG.
 • Walby, Fredrik A. (2007, 01. februar). Drap - selvmord. [Radio].  Radio Volda.
 • Walby, Fredrik A. (2007, 01. februar). Drap -selvmord. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Walby, Fredrik A. (2007, 01. februar). Drap, selvmord, familietragedie. [Radio].  Kanal24.
 • Walby, Fredrik A. (2007, 15. januar). Selvmord blant nordmenn i Thailand.  VG.
 • Walby, Fredrik A. (2007, 11. mai). Selvmordsratene i Hedmark og Oppland. [TV].  NRK Østnytt TV.
 • Walby, Fredrik A. (2007, 11. mai). Selvmrodsratene i Hedmark og Oppland. [Radio].  NRK Østnytt.
 • Walby, Fredrik A. (2007, 11. april). Skytevåpen gir flere selvmord. [Internett].  forskning.no.
 • Mehlum, L; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Ekeberg, Ø; Grøholt, B; Mellesdal, L; Walby, Fredrik A. & Myhre, KI (2006). Forebygging av selvmord, del 1. Psykoterapi, medikamentelle intervensjoner og elektrokonvulsiv terapi. Rapport fra Kunnskapssenteret. Rapport nr. 24.
 • Walby, Fredrik A. (2006, 25. august). Få mister våpnene sine. [Radio].  P4.
 • Walby, Fredrik A. (2006, 03. februar). Selvmord på TV. [Radio].  NRK P3.
 • Walby, Fredrik A. (2006, 18. april). Vil alltid komme overraskende (Om drap-selvdrap).  Asker og Bærums Budstikke.
 • Bramness, JG; Walby, Fredrik A. & Tverdal, Aage (2006). Antidepressiver og selvmord; en økologisk studie av sammenhengen mellom salg av antidepressiver og selvmord i Norge 1980-2004.
 • Bramness, Jørgen G.; Walby, Fredrik A.; Skurtveit, Svetlana & Tverdal, Aage (2006). Regional differences in suicide rate and the use of lithium and newer antidepressants in Norway.
 • Mehlum, Lars; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Ekeberg, Øivind; Grøholt, Berit; Mellesdal, Liv Solrunn; Walby, Fredrik A & Myhre, Kurt I (2006). Forebygging av selvmord, del 1: Psykoterapi, medikamentelle intervensjoner og elektrokonvulsiv terapi. Rapport fra Kunnskapssenteret. 24/2006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Walby, Fredrik A. & Sveen, Carl-Aksel (2006). Grief reactions in suicide survivors: A systematic review of controlled studies.
 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A.; Skurtveit, Svetlana & Tverdal, Aage (2005). Regional differences in suicide rate and the use of lithium and newer antidepressants in Norway.
 • Walby, Fredrik A. (2005, 10. juni). Etterlyser selvmordsregister.  Dagbladet.
 • Walby, Fredrik A. (2005, 10. august). Flere kan reddes fra selvmord. [Radio].  NRK Sør.
 • Walby, Fredrik A. (2005, 01. desember). Forskning på selvmord - etisk tabu brytes i Danmark.  Forskningsetikk.
 • Walby, Fredrik A.; Ødegaard, Erik & Mehlum, Lars (2005). Risk Factors for completed suicide in psychiatric inpatients.
 • Walby, Fredrik A. (2004). Selvmordsforebygging blant pasienter med affektive lidelser.
 • Walby, Fredrik A.; Ødegaard, Erik & Mehlum, Lars (2004). Does DSM-IV disorders and comorbidity predict post discharge suicides?.
 • Walby, Fredrik A. (2003, 05. juli). Risikofaktorer for selvmord.  Tønsberg Blad.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:46 - Sist endret 23. okt. 2018 13:12