Fredrik Andreas Walby

Bilde av Fredrik Andreas Walby
English version of this page
Mobiltelefon +47 91345195 +47 91345195
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo
Postadresse Sognsvannsveien 21,Bygg 12 0372 Oslo

Fredrik A. Walby er forsker og psykologspesialist.

Leder Kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling.

Ansvarlig for den norske versjonen av #Chatsafe.

CV

Fra 1999 jobbet i ulike stillinger og stillingsprosenter ved NSSF.

2007 - 2015 Sjefpsykolog, Diakonhjemmet Sykehus.

Omfattende erfaring fra selvmordsforebygging på ulike områder i og utenfor helsevesenet.

Bred formidlingserfaring både rettet mot helsepersonell og gjennom media.

Faglige interesseområder

Suicidologi
Evidensbasert behandling
Dialektisk atferdsterapi
Akuttpsykiatri, rus og psykiatri
Personlighetsforstyrrelser
Diagnostikk

Aktuelle prosjekter

Selvmord blant psykiatriske pasienter i Oslo; omfang og risikofaktorer (SPIO)

SPIO-R: Videreføring av prosjektet Selvmord blant psykiatriske pasienter

TOP-Studien: Selvmordsatferd blant pasienter med schizofreni eller bipolar lidelse

Sammenhengen mellom svikt i autobiografisk hukommelse og selvmordsatferd ved schizofreni og ved bipolar lidelse.

Etterlattes reaksjoner ved selvmord, en systematisk litteraturstudie

Sammenheng mellom salg av antidepressiva og selvmord i Norge

Rus og selvmordsatferd ved innleggelser i akuttpsykiatriske avdelinger

Publikasjoner

 • Fredriksen, Kristin J; Gjestad, Rolf; Walby, Fredrik A; Anda, Liss; Ødegaard, Ketil Joachim & Schøyen, Helle Kristine (2022). High Scores on the Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale and Psychotic Symptoms Predict Suicide: A Prospective Cohort Study of Psychiatric Acute Ward Patients. Journal of Clinical Psychiatry. ISSN 0160-6689. 83(5). doi: 10.4088/JCP.21m14018.
 • Pandey, Susmita; Bolstad, Ingeborg; Lien, Lars; Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Bramness, Jørgen Gustav (2022). Sex-specific factors associated with lifetime suicide attempt among patients with alcohol use disorders. BJPsych Open. ISSN 2056-4724. 8(4), s. 1–7. doi: 10.1192/bjo.2022.545. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A & Aase, Karina (2022). Shared understanding of resilient practices in the context of inpatient suicide prevention: a narrative synthesis. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22:967, s. 1–13. doi: 10.1186/s12913-022-08282-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Walby, Fredrik Andreas; Myhre, Martin Øverlien & Mehlum, Lars (2022). Suicide among users of mental health and addiction services in the first 10 months of the COVID-19 pandemic: observational study using national registry data. BJPsych Open. ISSN 2056-4724. 8(4). doi: 10.1192/bjo.2022.510. Fulltekst i vitenarkiv
 • Astrup, Helene; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik Andreas (2022). Suicide After Contact With Child and Adolescent Mental Health Services—A National Registry Study. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 13. doi: 10.3389/fpsyt.2022.886070. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhre, Martin Øverlien & Walby, Fredrik (2021). The Impact of a Widely Publicized Celebrity Suicide on Suicide-Related Internet Search Activity. Archives of Suicide Research. ISSN 1381-1118. doi: 10.1080/13811118.2021.1875942. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A & Aase, Karina (2020). Safe clinical practice for patients hospitalised in mental health wards during a suicidal crisis: qualitative study of patient experiences. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 10:e040088(11), s. 1–11. doi: 10.1136/bmjopen-2020-040088. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A & Aase, Karina (2020). Adaptive capacities for safe clinical practice for patients hospitalised during a suicidal crisis: a qualitative study. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 20, s. 1–12. doi: 10.1186/s12888-020-02689-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2020). Suicide after contact with substance misuse services: a national registry study. BJPsych Open. ISSN 2056-4724. 6(3), s. 1–6. doi: 10.1192/bjo.2020.23.. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2020). Change in prevalence of self-harm from 2002 to 2018 among Norwegian adolescents. European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 30(4), s. 688–692. doi: 10.1093/eurpub/ckaa042. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredriksen, Kristin J; Schaufel, Margrethe Aase; Johannessen, Jan Olav; Walby, Fredrik A; Davidson, Larry & Schøyen, Helle Kristine (2019). Preventing Suicide among Psychiatric Inpatients with Psychotic Depression. Psychiatric quarterly. ISSN 0033-2720. doi: 10.1007/s11126-019-09677-6.
 • Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Strømgren, Børge & Walby, Fredrik A (2018). Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X.
 • Holth, Fredrik; Walby, Fredrik A; Røstbakken, Thea; Lunde, Ingeborg; Ringen, Petter Andreas & Ramleth, Ruth-Kari [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Extreme challenges: psychiatric inpatients with severe self-harming behavior in Norway: a national screening investigation. Nordic Journal of Psychiatry. ISSN 0803-9488. 72(8), s. 605–612. doi: 10.1080/08039488.2018.1511751.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2018). Contact With Mental Health Services Prior to Suicide: A Systematic Review and Meta-Analysis. Psychiatric Services. ISSN 1075-2730. 69(7), s. 751–759. doi: 10.1176/appi.ps.201700475.
 • Ramleth, Ruth-Kari; Grøholt, Berit; Diep, Lien My; Walby, Fredrik A & Mehlum, Lars (2017). The impact of borderline personality disorder and sub-threshold borderline personality disorder on the course of self-reported and clinician-rated depression in self-harming adolescents. Borderline personality disorder and emotion dysregulation (BPDED). ISSN 2051-6673. 4. doi: 10.1186/s40479-017-0073-5.
 • Haaland, Vegard Øksendal; Bjørkholt, Marianne; Freuchen, Anne; Ness, Ewa & Walby, Fredrik A (2017). Selvmord, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Agder 2004 - 13. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(18), s. 1–8. doi: 10.4045/tidsskr.16.0503.
 • Fredriksen, Kristin J; Schøyen, Helle Kristine; Johannessen, Jan Olav; Walby, Fredrik A; Davidson, Larry & Schaufel, Margrethe Aase (2017). Psychotic depression and suicidal behavior. Psychiatry. ISSN 0033-2747. 80(1), s. 17–29. doi: 10.1080/00332747.2016.1208002.
 • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A & Aase, Karina (2017). Safe clinical practice for patients hospitalised in a suicidal crisis: a study protocol for a qualitative case study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 7(1). doi: 10.1136/bmjopen-2016-012874. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ness, Ewa; Steen, Ole; Reichelt, Jon Gerhard & Walby, Fredrik A (2016). Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53(8), s. 624–631.
 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A; Morken, Gunnar & Røislien, Jo (2015). Analyzing seasonal variations in suicide with fourier poisson time-series regression: A registry-based study from Norway, 1969-2007. American Journal of Epidemiology. ISSN 0002-9262. 182(3), s. 244–254. doi: 10.1093/aje/kwv064.
 • Brudvik, Marie; Ness, E. & Walby, Fredrik A (2014). Selvmordsforebygging i akuttpsykiatriske døgnavdelinger - erfaringer fra nasjonalt læringsnettverk. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 19(2), s. 7–12. doi: 10.5617/suicidologi.2303.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Grøholt, Berit; Haga, Egil; Brager-Larsen, Anne Trana; Miller, Alec L & Walby, Fredrik A [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Feasibility of dialectical behavior therapy with suicidal and self-harming adolescents with multi-problems: training, adherence and retention. Archives of Suicide Research. ISSN 1381-1118. 18(4), s. 432–444. doi: 10.1080/13811118.2013.826156.
 • Mork, Erlend; Walby, Fredrik A; Harkavy-Friedman, Jill M.; Barrett, Elizabeth Ann; Steen, Nils Eiel & Lorentzen, Steinar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Clinical characteristics in schizophrenia patients with or without suicide attempts and non-suicidal self-harm - a cross-sectional study. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 13. doi: 10.1186/1471-244X-13-255. Fulltekst i vitenarkiv
 • Walby, Fredrik A & Ness, Ewa (2012). Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern – erfaringer og utfordringer videre. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 17(1), s. 19–21. doi: 10.5617/suicidologi.2119.
 • Veland, Martin Cornelius; Bruaset, Geir T & Walby, Fredrik A (2012). Selvmord Status Skjema - begrepenes relevans for akuttinnlagte suicidale pasienter og helsepersonells erfarte nytteverdi. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 17(1), s. 7–12. doi: 10.5617/suicidologi.2116.
 • Koldsland, Bjørn Odd; Mehlum, Lars; Mellesdal, Liv; Walby, Fredrik A & Diep, Lien My (2012). The suicide assessment scale: Psychometric properties of a Norwegian language version. BMC Research Notes. ISSN 1756-0500. 5. doi: 10.1186/1756-0500-5-417.
 • Mork, Erlend; Mehlum, Lars; Barrett, Elisabeth Ann; Agartz, Ingrid; Harkavy-Friedman, Jill M. & Lorentzen, Steinar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Self-Harm in Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders. Archives of Suicide Research. ISSN 1381-1118. 16(2), s. 111–123. doi: 10.1080/13811118.2012.667328.
 • Veland, Martin Cornelius; Bruaset, Geir Tarje Fugleberg & Walby, Fredrik A (2012). Selvmordstatusskjema - begrepets relevans for akuttinnlagte suicidale pasienter og helsepersonells erfarte nytteverdi. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 17(1). doi: 10.5617/suicidologi.2116.
 • Walby, Fredrik A; Rossow, Ingeborg & Tverdal, Aage (2012). Selvmord, villet egenskade. I Vollset, Stein Emil; Tell, Grethe S; Thelle, Dag Steinar; Tretli, Steinar; Tverdal, Aage & Vatten, Lars Johan (Red.), Dødelighet og dødsårsaker i Norge gjennom 60 år 1951-2010. Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN 978-82-8082-524-7. s. 57–58.
 • Veland, Martin Cornelius & Walby, Fredrik A (2010). Implementering av Suicide Status Form på akuttpsykiatrisk avdeling. Suicidologi. ISSN 1501-6994.
 • Bramness, Jørgen G.; Walby, Fredrik A; Hjellvik, Vidar; Selmer, Randi Marie & Tverdal, Aage (2010). Self-reported mental health and its gender differences as a predictor of suicide in the middle-aged. American Journal of Epidemiology. ISSN 0002-9262. 172(2), s. 160–166. doi: 10.1093/aje/kwq091.
 • Pettersen, Kenneth; Rydningen, Nora Nord; Christensen, Tore Buer & Walby, Fredrik A (2010). Autobiographical Memory and Suicide Attempts in Schizophrenia. Suicide and Life-Threatening Behaviour. ISSN 0363-0234. 40(4), s. 369–375.
 • Mork, Erlend; Mehlum, Lars & Walby, Fredrik A (2009). Selvmord ved psykotisk depresjon og bipolar lidelse: Forekomst og risikofaktorer. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 14(2), s. 8–12.
 • Walby, Fredrik A & Ness, Ewa (2009). Psykiatrisk behandling av selvskading på legevakt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(9), s. 885–887. doi: 10.4045/tidsskr.08.0417.

Se alle arbeider i Cristin

 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Astrup, Helene & Kildahl, Anine Therese (2022). Stressful life events before suicide before suicide in mental health patients: a national study.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Walby, Fredrik A & Rossow, Ingeborg Margrete (2022). Time spent on social media: a risk factor for self-harm in adolescence? A nationwide study.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Mehlum, Lars (2022). No increase in Suicides among users of Mental Health and Addiction services in the first 10 months of the Covid-19 Pandemic .
 • Walby, Fredrik Andreas; Myhre, Martin Øverlien & Astrup, Helene (2022). Ja takk til debatt om selvmord blant barn og unge. Tidskrift for Norsk Psykologforening.
 • Walby, Fredrik Andreas; Astrup, Helene; Kildahl, Anine Therese; Giil, Ebba & Myhre, Martin Øverlien (2022). Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling .
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Rossow, Ingeborg Margrete & Kildahl, Anine Therese (2021). Time spent on social media: a risk factor for self-harm in adolescence? A nationwide cross-sectional study.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Astrup, Helene (2021). Suicides in people diagnosed with personality disorders in contact with mental health services. A national registry study 2008–2018.
 • Berg, Siv Hilde & Walby, Fredrik A (2021). Nullvisjon for selvmord. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 59(1), s. 30–35.
 • Astrup, Helene; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2021). Suicide After Contact with Child and Adolescent Mental Health Services - A National Registry Study from Norway 2008–2018.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Astrup, Helene; Kildahl, Anine Therese & Mehlum, Lars (2021). Suicides Among People Diagnosed with Personality Disorders in Contact with Mental Health Services: A National Registry Study 2008–2018.
 • Berg, Siv Hilde & Walby, Fredrik A (2021). Fagessay om nullvisjon for selvmord. Nyhetsak UIS.
 • Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Bramness, Jørgen Gustav & Mehlum, Lars (2021). Use of Health Services Last Year Before Suicide in People with Substance Use Disorders - A National Registry Study.
 • Kvarstein, Elfrida H; Langjord, Tuva; Pedersen, Geir; Eikenæs, Ingeborg Helene Ulltveit-Moe; Urnes, Øyvind & Walby, Fredrik (2020). Ekstrem selvskading ; Nasjonal kartlegging av pasienter med omfattende behandling i døgninstitusjon grunnet høy selvmordsfare.
 • Qin, Ping; Legard, Ingunn; Walby, Fredrik A; Tørmoen, Anita Johanna & Mehlum, Lars (2020). Selvmordsrisiko og -forebygging under covid-19-pandemien og etterpå. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 25(1), s. 14–19. doi: 10.5617/suicidologi.8271. Fulltekst i vitenarkiv
 • Walby, Fredrik A & Myhre, Martin Øverlien (2020). Selvmord, villet egenskade og selvmordstanker. I Gonzalez, Marianne Thorsen (Red.), Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205516700. s. 187–199.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna & Mehlum, Lars (2020). En korreksjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(6).
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Kildahl, Anine Therese & Mehlum, Lars (2020). Myter og fakta om selvmordsforebygging. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(4), s. 295–297.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Sjåfjell, Tommy Lunde & Walby, Fredrik A (2020). Liv kan reddes i rusbehandlingen. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Walby, Fredrik A (2019). Hvorfor trenger vi nye retningslinjer for selvmordsforebygging? .
 • Walby, Fredrik A (2019). Selvmordsforebyggende strategier.
 • Walby, Fredrik A (2019). Selvmordsforebygging og selvmordsrisikovurdering.
 • Walby, Fredrik A (2019). Nytt kartleggingssystem for selvmord i PHV og TSB. .
 • Fredriksen, Kristin J; Schøyen, Helle Kristine; Walby, Fredrik A & Mellesdal, Liv Solrunn (2019). Psychiatric acute admission in depressive episodes: Can psychotic symptoms and suicidal behavior predict future suicide? .
 • Walby, Fredrik A (2019). Hva vet vi om ekstrem selvskading? .
 • Walby, Fredrik A (2019). Some thoughts / ideas towards a possible clinical trial of suicide prevention intervention(s) in psychiatric patients.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2019). Short description of the newly established Norwegian Surveillance System for Suicide.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2019). Some results form a national registry based study of all suicides in mental health care in Norway 2008-2015. .
 • Kvarstein, Elfrida H; Walby, Fredrik A & Holst, Andrea (2019). "Extreme challenges" - Nasjonal kartlegging av pasienter med svært alvorlig selvskading og omfattende behandling i døgninstitusjon. .
 • Walby, Fredrik A (2019). Hva kan vi lære av 2000 selvmord? .
 • Walby, Fredrik A (2019). Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2019). Selvmord ved personlighetsforstyrrelse.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2019). Trender i selvskading blang ungdom over en femtenårsperiode i Norge.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2019). Change in prevalence of Self-harm from 2002-2018 among Norwegian adolescents.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2019). Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Kartleggingssystemet).
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2019). Suicide rates and risk ratios in people with and without contact with mental health services in Norway.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2019). Suicide Rates and Risk Ratios in Persons With or Without Contact With Secondary Mental Health Services in Norway .
 • Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien & Walby, Fredrik A (2019). Suicide After Contact With Outpatient Mental Health Services - A Nationwide Registry Study from Norway .
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2019). Suicide in Substance Abuse Services - The impact of Mental Health Service Contact.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Bergsager, Dagfinn; Bjørn, Halvor; Jensberg, Heidi & Walby, Fredrik A (2019). The Norwegian Surveillance System for Suicide in Mental Health-and Substance Misuse Services -Combining Registry and Clinical Data .
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2019). Vi trenger både høyrisiko- og befolkningsrettede strategier. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.19.0519.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Walby, Fredrik A & Myhre, Martin Øverlien (2019). Selvskading siste år hos elever i ungdoms- og videregående skole - Resultater fra Ungdata undersøkelsen 2017/2018.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2019). Selvmord under og etter behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien & Walby, Fredrik A (2018). Contact with in- and outpatient mental health services preceding suicide - a nationwide registry study from Norway.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2018). Contact with different mental health services in the year before suicide; a nationwide registry-based study.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2018). Suicide after contact with substance misuse services - A nationwide registry study.
 • Walby, Fredrik A (2018). Selvmordsrisikovurderinger: Hvor vanskelig er det? Kunnskapsstatus og utfordringer.
 • Walby, Fredrik A (2018). Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling 2008-2015. Historiske data fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord.
 • Walby, Fredrik A (2017). Pasienter med ekstrem selvskading; hvem er de, og hva gjør vi.
 • Walby, Fredrik A (2017). Resultater; Nasjonalt kartleggings- system for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Caruso, Giulia (2017). Nasjonalt Kartleggingssystem for Selvmord.
 • Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A & Kildahl, Anine Therese (2017). Contact with mental health services prior to suicide - A systematic review and meta-analysis.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese; Caruso, Giulia & Myhre, Martin Øverlien (2017). Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Bakgrunn, utviklingsprosess og formål. Suicidologi. ISSN 1501-6994. s. 28–33.
 • Berg, Siv Hilde; Walby, Fredrik A; Rørtveit, Kristine & Aase, Karina (2017). Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre eller også en intervensjon?
 • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A & Aase, Karina (2017). Being asked about suicide thoughts and plans: suicidal patients' experiences.
 • Mehlum, Lars; Ness, Ewa & Walby, Fredrik A (2014). Re: Overdreven tro på selvmordsrisikovurderinger? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(6), s. 593–593. doi: 10.4045/tidsskr.14.0283.
 • Walby, Fredrik A (2013). Kort og godt om selvmord og selvmordsforebygging. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(19), s. 2073–2073. doi: 10.4045/tidsskr.13.0940.
 • Walby, Fredrik A (2012). Redaktøren har ordet. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 17(1).
 • Bramness, Jørgen G. & Walby, Fredrik A (2012). Fordomsfullt og stigmatiserende. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mork, Erlend; Mehlum, Lars & Walby, Fredrik A (2010). The clinical course of suicide attempts and nonsuicidal self injurious behaviour in schizophrenia disorder patients. A cross-sectional catchment area based study.
 • Bramness, Jørgen Gustav & Walby, Fredrik A. (2009). Ecological studies and the big puzzle of falling suicide rates. Acta Psychiatrica Scandinavica. ISSN 0001-690X. 119, s. 169–170.
 • Walby, Fredrik Andreas; Astrup, Helene; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2022). Selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge 2008 til 2018 - en nasjonal registerstudie. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-692827-0-2.
 • Walby, Fredrik A; Astrup, Helene; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2021). Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsrapport 2018. Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. ISSN 978-82-995816-8-4.
 • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Rørtveit, Kristine & Walby, Fredrik A (2020). Safe clinical practice for patients hospitalised in mental healthcare during a suicidal crisis. Doktorgradsavhandling i helse og medisin. Universitetet i Stavanger. ISSN 978-82-7644-949-5.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2020). Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 - En nasjonal registerstudie. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. Fulltekst i vitenarkiv
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2018). 1910 døde pasienter - Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 - en nasjonal registerstudie. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-995816-4-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:46 - Sist endret 2. nov. 2021 10:49