Svetlana Ondrasova Skurtveit

Bilde av Svetlana Ondrasova Skurtveit
English version of this page
Mobiltelefon +47 41103614
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Forsker på bruk og misbruk av vanedannede legemidler, epidemiologiske metoder

Pågående forskning

 • Opioid use in the Norwegian general population

 • Prescription drug use among patients in Opioid maintenance treatment (OMT)

 • Prescription drug use during pregnancy

 • Does Nicotine Dependence predict problematic use of prescribed opioids

Undervisning

Erfaringbasert master -Master i psykososialt arbeid

Bakgrunn

Utdannelse

1986    Doktorgrad i uorganisk kjemi (RNDr.) Det naturvitenskapelige fakultet, Praha, Tsjekkoslovakia

1992    Dr. scient grad ved kjemisk institutt Universitetet i Bergen

Praksis

 • 1989 - 1992 Stipendiat ved Den Norske Kreftforening.
 • 1992 - 2001 Forsker ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI)
 • 2001- Forsker ved Statens helseundersøkelser/senere Nasjonalt Folkehelseinstitutt
 • 2005-2009 Professor II UiTø (Farmasi) Det medisinske fakultet
 • 2009- Professor II UiO, Det medisinske fakultet. Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF)

Priser

 • The Scandinavian association for the Study of Pain- meeting 2010, Oslo
 • Poster pris på Farmasidagene 2010

Samarbeid

 • Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte lidelser (NKSL), Trondheim
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi
 • Høyskolen i Hedmark:
 •  
 • Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved FHI
 •  
 • Universitet i Tromsø
 •  
 • Universitet i Ottawa, Canada
Emneord: Benzodiazepiner, Epidemiologi, Opiatavhengighet, Helse og medisin, Rus og medikamentmisbruk, Mental helse

Publikasjoner

 • Højlund, Mikkel; Gudmundsson, Larus S.; Andersen, Jacob H.; Saastamoinen, Leena K.; Zoega, Helga & Skurtveit, Svetlana Ondrasova [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Use of benzodiazepines and benzodiazepine-related drugs in the Nordic countries between 2000 and 2020. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. doi: 10.1111/bcpt.13811.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Odsbu, Ingvild; Gjersing, Linn; Handal, Marte; Lid, Torgeir Gilje & Clausen, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Individuals Dying of Overdoses Related to Pharmaceutical Opioids Differ from Individuals Dying of Overdoses Related to Other Substances: A Population-Based Register Study. European Addiction Research. ISSN 1022-6877. s. 1–6. doi: 10.1159/000526145. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stangeland, Helle; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Aakvaag, Helene Flood; Dyb, Grete Anita & Wentzel-Larsen, Tore [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. s. 1–12. doi: 10.1007/s00787-022-02066-8.
 • Hamina, Aleksi; Muller, Ashley Elizabeth; Clausen, Thomas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Hesse, Morten & Tjagvad, Christian [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Prescription opioids among older adults: ten years of data across five countries. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 22(429). doi: 10.1186/s12877-022-03125-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bukten, Anne; Lokdam, Nicoline; Skjærvø, Ingeborg; Ugelvik, Thomas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova & Gabrhelík, Roman [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2022). PriSUD-Nordic—Diagnosing and Treating Substance Use Disorders in the Prison Population: Protocol for a Mixed Methods Study. JMIR Research Protocols. ISSN 1929-0748. 11(3). doi: 10.2196/35182. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Ingunn Olea; Andersen, Njål; Handal, Marte; Ask, Helga; Skurtveit, Svetlana Ondrasova & Ystrøm, Eivind [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Parental drinking, mental health and education, and extent of offspring’s healthcare utilisation for anxiety/depression: A HUNT survey and registry study. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. s. 1–9. doi: 10.1177/14034948221076212. Fulltekst i vitenarkiv
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Borchgrevink, Petter Chr.; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Endringer i opioidbruken i Norge må tas på dypeste alvor. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.21.0909. Fulltekst i vitenarkiv
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar; Borchgrevink, Petter Chr.; Clausen, Thomas & Nesvåg, Ragnar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Vedvarende bruk av opioider og samtidig bruk av andre vanedannende legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(3), s. 1–8. doi: 10.4045/tidsskr.21.0659. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heger, Katrine; Skipsfjord, Julia; Kiselev, Yury; Burns, Margrete Larsen; Aaberg, Kari Modalsli & Johannessen, Svein Ivar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Changes in the use of antiseizure medications in children and adolescents in Norway, 2009–2018. Epilepsy Research. ISSN 0920-1211. 181, s. 1–8. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2022.106872. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hamina, Aleksi; Hjellvik, Vidar; Handal, Marte; Odsbu, Ingvild; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Describing long-term opioid use utilizing Nordic Prescription Registers - A Norwegian example. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 130(4), s. 481–491. doi: 10.1111/bcpt.13706. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holmberg, Siril Therese; Fredheim, Olav Magnus; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Salvesen, Øyvind; Nygaard, Øystein Petter & Gulati, Agnete Malm [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Persistent Use of Prescription Opioids Following Lumbar Spine Surgery: Observational Study with Prospectively Collected Data from Two Norwegian Nationwide Registries. Spine. ISSN 0362-2436. 47(8), s. 607–614. doi: 10.1097/BRS.0000000000004275. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjærvø, Ingeborg; Clausen, Thomas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova & Bukten, Anne (2021). Desistance from crime following substance use treatment: the role of treatment retention, social network and self-control. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 21, s. 1–12. doi: 10.1186/s12888-021-03518-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torp, Henrik Andreas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Skaga, Nils Oddvar; Gustavsen, Ingebjørg G.; Gran, Jon Michael & Rosseland, Leiv Arne (2021). Pre-injury dispensing of psychoactive prescription drugs in a ten years trauma population: a retrospective registry analysis. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. ISSN 1757-7241. 29. doi: 10.1186/s13049-021-00939-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bramness, Jørgen G.; Hjellvik, Vidar; Stubhaug, Audun & Skurtveit, Svetlana (2021). Possible opioid-saving effect of cannabis-based medicine using individual-based data from the Norwegian Prescription Database. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. s. 1–9. doi: 10.1111/bcpt.13660. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trønnes, Johanne Naper; Lupattelli, Angela; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Ystrom, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Association of Timing and Duration of Prenatal Analgesic Opioid Exposure with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children. JAMA Network Open. ISSN 2574-3805. 4(9), s. 1–14. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.24324. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hamina, Aleksi; Handal, Marte; Fredheim, Olav; Clausen, Thomas; Chen, Li-Chia & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Filled prescriptions for opioids among children and adolescents – A nationwide study from 2010 to 2018. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 65(10), s. 1475–1483. doi: 10.1111/aas.13968. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindstad, Marianne; Skurtveit, Svetlana & Bukten, Anne (2021). Too much or too little medication? A national study of prescribed psychotropic drugs among inmates in Norwegian prisons. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 29(1-2), s. 85–95. doi: 10.5324/nje.v29i1-2.4049. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stenehjem, Jo Steinson; Røise, Olav; Nordseth, Trond; Clausen, Thomas; Natvig, Bård & Skurtveit, Svetlana Ondrasova [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Injury Prevention and long-term Outcomes following Trauma - The IPOT project: a protocol for prospective nationwide registry-based studies in Norway. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11(5). doi: 10.1136/bmjopen-2020-046954. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gabrhelík, Roman; Handal, Marte; Mravčík, Viktor; Nechanská, Blanka; Tjagvad, Christian & Thylstrup, Birgitte [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Opioid maintenance treatment in the Czech Republic, Norway and Denmark: a study protocol of a comparative registry linkage study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11(5), s. 1–8. doi: 10.1136/bmjopen-2020-047028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar; Borchgrevink, Petter Chr.; Clausen, Thomas & Hamina, Aleksi [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Use of other addictive drugs among opioid users with chronic pain. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 29(1-2), s. 45–53. doi: 10.5324/nje.v29i1-2.4045. Fulltekst i vitenarkiv
 • Odsbu, Ingvild; Mahic, Milada; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Lund, Ingunn Olea & Handal, Marte (2021). An 11-year nationwide registry-linkage study of opioid maintenance treatment in pregnancy in Norway. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 29(1-2), s. 63–70. doi: 10.5324/nje.v29i1-2.4047. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredheim, Olav Magnus; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Sjøgren, Per; Aljabri, Mohammad Belal & Hjellvik, Vidar (2021). Prescriptions of analgesics during chronic cancer disease trajectories: A complete national cohort study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 30(11), s. 1504–1513. doi: 10.1002/pds.5329. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wesselhoeft, Rikke; Rasmussen, Lotte; Jensen, Peter Bjødstrup; Jennum, Poul Jørgen; Skurtveit, Svetlana Ondrasova & Hartz, Ingeborg [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Use of hypnotic drugs among children, adolescents, and young adults in Scandinavia. Acta Psychiatrica Scandinavica. ISSN 0001-690X. 144(2), s. 100–112. doi: 10.1111/acps.13329. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fadnes, Lars T.; Aas, Christer Frode; Vold, Jørn Henrik; Leiva, Rafael Alexander Mo; Ohldieck, Christian & Chalabianloo, Fatemeh [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Integrated treatment of hepatitis C virus infection among people who inject drugs: A multicenter randomized controlled trial (INTRO-HCV). PLoS Medicine. ISSN 1549-1277. 18(6). doi: 10.1371/journal.pmed.1003653. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aas, Christer Frode; Vold, Jørn Henrik; Gjestad, Rolf; Skurtveit, Svetlana; Lim, Aaron G. & Gjerde, Kristian Varden [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Substance use and symptoms of mental health disorders: a prospective cohort of patients with severe substance use disorders in Norway. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN 1747-597X. 16. doi: 10.1186/s13011-021-00354-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Burdzovic, Jasmina; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte & Martinez, Priscilla [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Parental Risk Constellations and Future Alcohol Use Disorder (AUD) in Offspring: A Combined HUNT Survey and Health Registries Study. Psychology of Addictive Behaviors. ISSN 0893-164X. 36(4), s. 375–386. doi: 10.1037/adb0000681. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aas, Christer Frode; Vold, Jørn Henrik; Skurtveit, Svetlana; Odsbu, Ingvild; Chalabianloo, Fatemeh & Lim, Aaron G. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Uptake and predictors of direct-acting antiviral treatment for hepatitis C among people receiving opioid agonist therapy in Sweden and Norway: a drug utilization study from 2014 to 2017. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN 1747-597X. 15(1):44. doi: 10.1186/s13011-020-00286-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gabrhelik, Roman; Skurtveit, Svetlana; Nechanská, Blanka; Handal, Marte; Mahic, Milada & Mravčík, Viktor (2020). Prenatal methamphetamine exposure and adverse neonatal outcomes: A nationwide cohort study. European Addiction Research. ISSN 1022-6877. doi: 10.1159/000509048. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mahic, Milada; Hernandez-Diaz, Sonia; Wood, Mollie; Kieler, Helle; Odsbu, Ingvild & Nørgaard, Mette [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). In utero opioid exposure and risk of infections in childhood: A multinational Nordic cohort study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 29(12), s. 1596–1604. doi: 10.1002/pds.5088. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skovlund, Eva; Selmer, Randi Marie; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Brandlistuen, Ragnhild Eek & Handal, Marte (2020). In utero exposure to analgesic opioids and language development in 5-year old children. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 29(6), s. 736–744. doi: 10.1002/pds.5009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vold, Jørn Henrik; Gjestad, Rolf; Aas, Christer Frode; Chalabianloo, Fatemeh; Skurtveit, Svetlana & Løberg, Else-Marie [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Impact of clinical and sociodemographic factors on fatigue among patients with substance use disorder: a cohort study from Norway for the period 2016–2020. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN 1747-597X. 15. doi: 10.1186/s13011-020-00334-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skurtveit, Svetlana; Hjellvik, Vidar; Sakshaug, Solveig; Borchgrevink, Petter Chr.; Larsen, Børge Myrlund & Clausen, Thomas [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Forskrivning av opioider på blå resept mot langvarige smerter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 15. doi: 10.4045/tidsskr.20.0153.
 • Kiselev, Yury; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar; Reichborn-Kjennerud, Ted; Stoltenberg, Camilla & Suren, Pål [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Nationwide study of neuropsychiatric comorbidity and medicines use in children with autism spectrum disorder in Norway. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 11, s. 1–8. doi: 10.3389/fpsyt.2020.596032.
 • Welle-Strand, Gabrielle; Skurtveit, Svetlana; Clausen, Thomas; Sundal, Christine & Gjersing, Linn (2020). COVID-19 survey among people who use drugs in three cities in Norway. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 217, s. 1–4. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2020.108302.
 • Vold, Jørn Henrik; Aas, Christer Frode; Skurtveit, Svetlana; Odsbu, Ingvild; Chalabianloo, Fatemeh & Reutfors, Johan [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Potentially addictive drugs dispensing to patients receiving opioid agonist therapy: a register-based prospective cohort study in Norway and Sweden from 2015 to 2017. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 10(8). doi: 10.1136/bmjopen-2020-036860. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holdø, Ingvild; Bramness, Jørgen Gustav; Handal, Marte; Hansen, Berit Hjelde; Hjellvik, Vidar & Skurtveit, Svetlana (2020). Association Between Prescribed Hypnotics in Infants and Toddlers and Later ADHD: A Large Cohort Study from Norway. Child Psychiatry and Human Development. ISSN 0009-398X. doi: 10.1007/s10578-020-01039-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gabrhelik, Roman; Mahic, Milada; Lund, Ingunn Olea; Bramness, Jørgen; Selmer, Randi Marie & Skovlund, Eva [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Cannabis Use during Pregnancy and Risk of Adverse Birth Outcomes: A Longitudinal Cohort Study. European Addiction Research. ISSN 1022-6877. doi: 10.1159/000510821. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aas, Christer Frode; Vold, Jørn Henrik; Skurtveit, Svetlana; Lim, Aaron G.; Ruths, Sabine & Islam, Kamrul [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Health-related quality of life of long-term patients receiving opioid agonist therapy: a nested prospective cohort study in Norway. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN 1747-597X. 15(68), s. 1–12. doi: 10.1186/s13011-020-00309-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aas, Christer Frode; Vold, Jørn Henrik; Skurtveit, Svetlana; Odsbu, Ingvild; Chalabianloo, Fatemeh & Økland, Jan-Magnus [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). On the path towards universal coverage of hepatitis C treatment among people receiving opioid agonist therapy (OAT) in Norway: A prospective cohort study from 2013 to 2017. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 10(8), s. 1–9. doi: 10.1136/bmjopen-2019-036355. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vold, Jørn Henrik; Aas, Christer Frode; Skurtveit, Svetlana; Odsbu, Ingvild; Chalabianloo, Fatemeh & Halmøy, Anne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Dispensation of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) medications in patients receiving opioid agonist therapy; A national prospective cohort study in Norway from 2015 to 2017. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 20, s. 1–12. doi: 10.1186/s12888-020-02526-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vold, Jørn Henrik; Skurtveit, Svetlana; Aas, Christer Frode; Chalabianloo, Fatemeh; Kloster, Pia Synnøve & Johansson, Kjell Arne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Dispensations of benzodiazepines, z-hypnotics, and gabapentinoids to patients receiving opioid agonist therapy; A prospective cohort study in Norway from 2013 to 2017. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 20, s. 1–12. doi: 10.1186/s12913-020-05195-5.
 • Huitfeldt, Anders; Sundbakk, Lene Maria; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Associations of Maternal Use of Benzodiazepines or Benzodiazepine-like Hypnotics During Pregnancy With Immediate Pregnancy Outcomes in Norway. JAMA Network Open. ISSN 2574-3805. 3(6). doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.5860. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vold, Jørn Henrik; Skurtveit, Svetlana; Aas, Christer; Johansson, Kjell Arne & Fadnes, Lars Thore (2020). Too much or too little opioids to patients receiving opioid agonist therapy in Norway (2013-2017): a prospective cohort study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 20(1). doi: 10.1186/s12913-020-05504-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Welle-Strand, Gabrielle; Skurtveit, Svetlana; Abel, Eli Kristine Fiksdal; Chalabianloo, Fatemeh & Sarfi, Monika (2020). Living a normal life? Follow-up study of women who had been in opioid maintenance treatment during pregnancy. Journal of Substance Abuse Treatment. ISSN 0740-5472. 113. doi: 10.1016/j.jsat.2020.108004.
 • Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana; Mahic, Milada; Øhman, Inger; Wikner, Birgitta Norstedt & Tjagvad, Christian [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Opioid maintenance treatment of pregnant women in the Scandinavian countries. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. doi: 10.1177/1455072520914114. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mravčík, Viktor; Nechanská, Blanka; Gabrhelík, Roman; Handal, Marte; Mahic, Milada & Skurtveit, Svetlana (2020). Socioeconomic characteristics of women with substance use disorder during pregnancy and neonatal outcomes in their newborns: A national registry study from the Czech Republic. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 209. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2020.107933.
 • Fredheim, Olav Magnus; Skurtveit, Svetlana; Loge, Jon Håvard; Sjøgren, Per; Handal, Marte & Hjellvik, Vidar (2020). Prescription of analgesics to long-term survivors of cancer in early adulthood, adolescence and childhood in Norway: a national cohort study. Pain. ISSN 0304-3959. 161(5), s. 1083–1091. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001800. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ask, Helga; Handal, Marte; Hauge, Lars Johan; Reichborn-Kjennerud, Ted & Skurtveit, Svetlana (2020). Incidence of diagnosed pediatric anxiety disorders and use of prescription drugs: a nation-wide registry study. European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. doi: 10.1007/s00787-019-01419-0.
 • Hoff, Mari; Skovlund, Eva; Skurtveit, Svetlana; Meyer, Haakon E; Langhammer, Arnulf & Søgaard, Anne-Johanne [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Proton pump inhibitors and fracture risk. The HUNT study, Norway. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 31, s. 109–118. doi: 10.1007/s00198-019-05206-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Munch, Elisabeth Lobben; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte & Skovlund, Eva (2019). Pre conception use of cannabis and cocaine among men with pregnant partners . Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. 37(1), s. 43–53. doi: 10.1177/1455072519879564. Fulltekst i vitenarkiv
 • Suren, Pål; Bakken, Inger Johanne Landsjøåsen; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Reichborn-Kjennerud, Ted & Stoltenberg, Camilla [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Tourettes syndrom hos barn i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(17), s. 1648–1653. doi: 10.4045/tidsskr.19.0411. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tveito, Marit; Handal, Marte; Engedal, Knut; Smith, Robert Løvsletten; Høiseth, Gudrun & Skurtveit, Svetlana (2019). Forskrivning av antipsykotika til hjemmeboende eldre 2006–18. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(16), s. 1554–1558. doi: 10.4045/tidsskr.19.0233. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fadnes, Lars T.; Aas, Christer Frode; Vold, Jørn Henrik; Ohldieck, Christian; Leiva, Rafael Alexander Mo & Chalabianloo, Fatemeh [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Integrated treatment of hepatitis C virus infection among people who inject drugs: study protocol for a randomised controlled trial (INTRO-HCV). BMC Infectious Diseases. ISSN 1471-2334. 19:943, s. 1–9. doi: 10.1186/s12879-019-4598-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Handal, Marte; Nechanská, Blanka; Skurtveit, Svetlana; Lund, Ingunn Olea; Gabrhelík, Roman & Engeland, Anders [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Prenatal exposure to opioid maintenance treatment and neonatal outcomes: Nationwide registry studies from the Czech Republic and Norway. Pharmacology Research & Perspectives. ISSN 2052-1707. 7(5), s. 1–10. doi: 10.1002/prp2.501. Fulltekst i vitenarkiv
 • Evandt, Jorunn; Skurtveit, Svetlana; Oftedal, Bente Margaret; Krog, Norun Hjertager; Nafstad, Per & Skovlund, Eva [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Agreement between self-reported and registry-based use of sleep medications and tranquilizers. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 28(10), s. 1336–1343. doi: 10.1002/pds.4854. Fulltekst i vitenarkiv
 • Muller, Ashley Elizabeth; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2019). Confirming the factor structure of a generic quality of life instrument among pre-treatment substance use disorder patients . Health and Quality of Life Outcomes. ISSN 1477-7525. 17. doi: 10.1186/s12955-019-1152-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lupattelli, Angela; Chambers, Christina D.; Bandoli, Gretchen; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Association of Maternal Use of Benzodiazepines and Z-Hypnotics During Pregnancy With Motor and Communication Skills and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Preschoolers. JAMA Network Open. ISSN 2574-3805. 2(4). doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.1435. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skurtveit, Svetlana; Nechanská, Blanka; Handal, Marte; Mahic, Milada; Mravcik, Viktor & Gabrhelík, Roman (2019). Hospitalization of children after prenatal exposure to opioid maintenance therapy during pregnancy: a national registry study from the Czech Republic. Addiction. ISSN 0965-2140. 114(7), s. 1225–1235. doi: 10.1111/add.14576. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredheim, Olav Magnus; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte & Hjellvik, Vidar (2019). A complete national cohort study of prescriptions of analgesics and benzodiazepines to cancer survivors in Norway 10 years after diagnosis. Pain. ISSN 0304-3959. 160(4), s. 852–859. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001459. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Hamina, Aleksi; Odsbu, Ingvild; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Intentional overdoses and associated mental health challenges, an overlooked sub-population of overdoses.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Individuals dying of overdoses related to pharmaceutical opioids differ from individuals dying of overdoses related to other substances.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Overdoser og forskrevne opioider.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). LAR pasienter med smerte og smertebehandling i LAR.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Ny norsk pasientgruppe rammes av opioid-overdoser. [Internett]. NRK.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Opioid-overdoser rammer ny norsk pasientgruppe. [Internett]. Psykologisk.no.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Flere eldre kvinner dør av overdose. [Internett]. vi.no.
 • Hamina, Aleksi; Odsbu, Ingvild; Hjellvik, Vidar; Gjersing, Linn; Lid, Torgeir Gilje & Clausen, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Fatal overdoses in a cohort of chronic pain patients.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Medikamentbruk og overdoser.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova & Clausen, Thomas (2022). Flere kvinner dør av smertestillende piller. Aftenposten.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Opioide dødsfall og forskrivning av opioider.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Medikamentbruk og overdoser.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova & Odsbu, Ingvild (2022). Resultater fra tildelingsbrev og utvalgte resultater fra pågående forskningsprosjekt (POINT).
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova & Odsbu, Ingvild (2022). Resultater fra oppdrag i tildelingsbrevet for 2020 – fokus på blåreseptordningen.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). KoRus. [Internett]. https://korusoslo.no/2022/08/29/hvordan-unnga-en-opioide-epi.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Bruk av forskrevne opioider og dødelige overdoser: Velkommen til Norsk Sykepleierforbund of NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus sin markering av Overdosedagen 2022.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Bruk av forskrevne opioider. To dagers Nasjonalt overdosenettverk-nettverksamling.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Avslører detaljer om dødelig legepraksis . [Internett]. TV2.
 • Strand, Tormod & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Reagerer på merkingen av «Dopesick»-medisinen i Norge . [Internett]. NRK.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Bruk av forskrevne opioider og dødelige overdoser .
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova & Frimand, Marte (2022). Ser vi starten på en opioidepidemi i Norge? [Internett]. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psyki.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Forskrevne opioider og overdoser.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). OxyContin: Ser vi amerikanske trender i Norge?
 • Uleberg, Oddvar; Stenehjem, Jo S.; Nordseth, Trond; Clausen, Thomas; Natvig, Bård & Skurtveit, Svetlana Ondrasova [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). The injury prevention and outcomes following trauma (IPOT) project: is a nationwide registry-based study in Norway feasible?
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Hvordan unngå en opioid epidemi i Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter .
 • Stenehjem, Jo S.; Røise, Olav; Nordseth, Trond; Clausen, Thomas; Natvig, Bård & Skurtveit, Svetlana Ondrasova [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Injury Prevention and long-term Outcomes following Trauma - the IPOT project: a protocol for prospective nationwide registry-based studies in Norway.
 • Rosseland, Leiv Arne; Stenehjem, Jo S.; Nordseth, Trond; Clausen, Thomas; Natvig, Bård & Skurtveit, Svetlana Ondrasova [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). The Injury Prevention and Outcomes following Trauma project: a prospective nationwide registry-based study in Norway.
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Trends in long-term use of prescribed opioids in Norway 2010-2019. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 30, s. 53–53. doi: 10.1002/pds.5305.
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Trends in long-term use of prescribed opioids in Norway 2010-2019.
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Trends in long-term use of prescribed opioids in Norway 2010-2019. .
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandlin av langvarige smerter. Glimt. ISSN 1890-8489.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Hvordan unngå en opioid epidemi i Norge: Fokus på behandling av langvarige smerter . Glimt. 2(1), s. 26–27.
 • Heger, Katrine; Skipsfjord, Julia; Kiselev, Yury; Burns, Margrete Larsen; Aaberg, Kari Modalsli & Johannessen, Svein Ivar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Changes in the use of antiseizure medications with focus on children and adolescents in Norway 2009-18.
 • Skipsfjord, Julia; Heger, Katrine; Skurtveit, Svetlana; Aaberg, Kari Modalsli; Kiselev, Yury & Burns, Margrete Larsen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Forbruk av antiepileptika hos barn og unge i Skandinavia-er det likt?
 • Waal, Helge; Vold, Jørn Henrik & Skurtveit, Svetlana (2020). Kvetiapinmisbruk-myte eller realitet? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(12), s. 1–5. doi: 10.4045/tidsskr.20.0059.
 • Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana; Odsbu, Ingvild; Kieler, Helle; Nørgaard, Mette & Öztürk, Buket [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). In utero opioid exposure and risk of ADHD in childhood: A Scandinavian registry study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. doi: 10.1002/pds.4864.
 • Skurtveit, Svetlana; Kiselev, Yury; Handal, Marte; Stoltenberg, Camilla; Reichborn-Kjennerud, Ted & Suren, Pål [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Co-Occurring Neuropsychiatric Diagnoses and Use of Psychotropic Drugs in Children with Autism Spectrum Disorder. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. doi: 10.10002/pds.4864.
 • Wood, Mollie; Mahic, Milada; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana; Lund, Ingunn Olea & Hernandez-Diaz, Sonia (2019). Risk of Neonatal Abstinence Syndrome Following Prenatal Exposure to Methadone vs Buprenorphine. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. doi: 10.1002/pds.4864.
 • Lund, Ingunn Olea; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Bukten, Anne; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Association of Constellations of Parental Risk With Children's Subsequent Anxiety and Depression: Findings From a HUNT Survey and Health Registry Study.
 • Burdzovic, Jasmina; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte & Lund, Ingunn Olea (2019). Alcohol use disorder (AUD) in offspring following exposure to parental risk constellations during adolescence: A combined HUNT survey and health registries study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:44 - Sist endret 27. mai 2011 12:02