English version of this page

A Scalpella

Blandet kor for medisin-, odontologi- og ernæringsstudenter.

G-nøkkel

Vil du synge med både gutter og jenter? Da er vi koret for deg! Du er velkommen både som ernæring-, odontologi- og medisinstudent. Det er ikke nødvendig med mye sangerfaring, hverken i kor eller på annet vis, men du bør helst være engasjert, interessert og villig til å lære.

Vi øver hver mandag fra kl. 18.00–20.30 i Georg Sverdrups hus på Blindern. Åpen øvelse arrangeres i begynnelsen av hvert semester.

Hvis det er noe du lurer på, kan du kontakte korets PR- og rekrutteringsansvarlig på e-post: pr@ascalpella.no.

Vi vil veldig gjerne synge for dere! Ta kontakt med korets oppdragsansvarlige for å booke oss: oppdrag@ascalpella.no.

Nettside ascalpella.no

Instagram: @ascalpella
Facebook: A Scalpella

Publisert 9. aug. 2012 10:17 - Sist endret 11. mars 2022 15:06