LRO - Legestudentenes Rusopplysning

Legestudentenes rusopplysning er en frivillig organisasjon drevet av medisin, odontologi -og ernæringsstudenter ved UiO. Vi jobber for å løfte kunnskapsnivået om rusmidler blant ungdom gjennom relevant og nyttig undervisning.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, turkis, produkt, skrift.

Forskning viser at det ikke fungerer å "skremme" unge bort fra rusmidler, selv om dette er en praksis som ofte har blitt brukt i skolen.

Vår undervisning er objektiv, evidensbasert og interaktiv. Den skal gi ungdom skadereduserende råd og kunnskap som kan brukes til å ta fornuftige(re) valg i møte med rusmidler.

Har du lyst til å være med på bølgen? Ta kontakt med oss via en av våre SoMe kanaler!

  • Instagram: @lrooslo
  • Facebook: LRO- Legestudentenes Rusopplysning Oslo
Publisert 7. okt. 2020 17:41 - Sist endret 11. mars 2022 15:06