SMI- Studentforeningen for Medisinsk Innovasjon

Vårt mål er å fremme kunnskapsutvikling for et innovasjonsrettet helsevesen. Vi jobber for at dagens utdanning gir morgendagens helseinnovatører.

Bildet kan inneholde: oransje, illustrasjon, logo, skrift.

SMI står for Studentforeningen for medisinsk innovasjon. Vi er en studentforening ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo, som ble stiftet i 2017.

Vi arrangerer relevante seminarer, utflukter, foredrag, holder workshops og arbeider for en generell kulturendring for å fremme innovasjon og ideutvikling blant studenter.

Hvorfor SMI og hvorfor innovasjon? 

Fagfolk innen helse sitter på en enorm kunnskap om og innsikt i norsk helsetjeneste. Det er fagfolka som kjenner problemene og besitter verdifulle erfaringer til å veilede utformingen av nye løsninger for å bedre og effektivisere helsevesenet. For å utnytte det gryende potensialet norsk helsenæring har er man avhengig av å ha en innovasjonsrettet kultur og god samhandling mellom industrien og de som leverer helsetjenestene.

For å et bærekraftig helsevesen som er rustet til å imøtekomme fremtidens økte helsebehov med kvalitetssikre tjenester ønsker vi i studentforeningen for medisinsk innovasjon å fremme kunnskapsutvikling for et innovasjonsrettet helsevesen. 

Les mer og bli medlem på smistudent.no

Følg oss på:

Publisert 7. okt. 2020 15:45 - Sist endret 11. mars 2022 15:06