Søk om penger

Alle studenter ved Det medisinske fakultet har mulighet til å søke om økonomisk støtte til ulike typer aktiviteter gjennom fondet "Midler til studentrettede tiltak". 

Det er MSU som i samarbeid med fakultetet behandler disse søknadene. Informasjon om søknadsprosessen og frister blir sendt ut i månedsskiftet februar/mars hvert år.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 1. Aktivitetens omfang og popularitet, herunder hvorvidt det er åpent for flere studentgrupper.
 2. Grad av interesse og utbytte hos andre enn de aktive.
 3. Søkerens økonomiske situasjon, samt grad av orden og kontroll.
 4. Søkerens mulighet for økonomisk støtte andre steder.

Regnskap for foregående år skal følge søknaden. Dersom man ikke kan fremlegge regnskap skal dette redegjøres for. Svar på søknaden kan påregnes innen begynnelsen av mai.

De som får tildelt midler skal levere inn originale kvitteringer for sine utgifter i tillegg til ett utfylt refusjonsskjema (personlig refusjon til enkeltperson som står ansvarlig).

Retningslinjer for søkere:

 • Skriv en kort og konsis søknad!
 • Et budsjett skal følge søknadene.
 • Alkoholholdig drikke støttes ikke. Ei heller formål som indirekte kan brukes til produksjon, lagring eller servering av alkohol. 
 • Lønn/honorar støttes ikke.
 • Det skal søkes om støtte til aktiviteter som foregår i inneværende år.
 • Originalkvittering må kunne fremskaffes (eventuell utskrift fra konto som beviser utbetaling). NB! Faktura er ikke godkjent kvittering!
 • Et regnskap for foregående år skal følge søknaden. Dersom man ikke kan fremlegge regnskap skal dette redegjøres for.

Det kan søkes om midler til daglig drift og enkeltarrangementer

Hovedfordelingen foregår i vårsemesteret.

Da fordeles hele den summen som fakultetet har bevilget i inneværende budsjettperiode. Dersom ikke alle midlene blir fordelt på våren, vil det bli en ny utlysningsrunde på høstsemesteret.

Vi presiserer at midlene vil bli utbetalt kun som refusjon av faktiske utgifter, basert på originale kvitteringer for disse.

Det er derfor viktig at søkerne sparer på kvitteringer fra arrangementet de søker om. Fakturaer godtas ikke som kvittering - en faktura må følges av en utskrift fra f.eks. nettbank dersom den skal godtas av revisor.

Publisert 14. aug. 2015 17:37 - Sist endret 5. feb. 2019 15:54