English version of this page

Tall og fakta NCMM

Nøkkeltall for 2016*

Vitenskapelige publikasjoner 52
Antall kandidater på ph.d.-programmet** 8
Avlagte doktorgrader 9
Vitenskapelige årsverk 43
Vitenskapelig ansatte personer 44
Tekniske årsverk 18
Teknisk ansatte personer 18
Administrative årsverk 7
Administrative personer 7
Økonomi - inntekter totalt 106 Mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 55 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 36

*) Dette er NCMMs samlede tall. Tall for NCMM som del av MED-fakultetet finner du på fakultetets oversikt.

**) Antall kandidater pr. vår 2016, innrapportert til DBH 15.02.17.

 

Publisert 19. sep. 2017 09:22 - Sist endret 3. okt. 2017 09:30