English version of this page

Tall og fakta NCMM

Nøkkeltall for 2017*

Vitenskapelige publikasjoner 55
Antall kandidater på ph.d.-programmet1 11
Avlagte doktorgrader2 4
Vitenskapelige årsverk 47,2
Vitenskapelig ansatte personer 62
Tekniske årsverk 18,7
Teknisk ansatte personer 25
Administrative årsverk 8,5
Administrative personer 9
Økonomi - inntekter totalt 114 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 36 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 39

*) Dette er NCMMs samlede tall. Tall for NCMM som del av MED-fakultetet finner du på fakultetets oversikt.

1) Antall kandidater pr. høst 2017, innrapportert til DBH 15.10.18. Fem kandidater er registrert ved MED-fakultetet, seks ved MN-fakultetet.

2) Tre doktorgrader er avlagt ved MED-fakultetet. En er avlagt ved MN-fakultetet

 

Publisert 19. sep. 2017 09:22 - Sist endret 8. nov. 2018 11:12