English version of this page

Tall og fakta NCMM

Nøkkeltall for 2018*

Vitenskapelige publikasjoner 44
Antall kandidater på ph.d.-programmet1 10
Avlagte doktorgrader 2
Vitenskapelige årsverk 38
Vitenskapelig ansatte personer 45
Tekniske årsverk 14
Teknisk ansatte personer 16
Administrative årsverk 9
Administrative personer 10
Økonomi - inntekter totalt 91 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert2 17 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 38

*) Dette er NCMMs samlede tall. Tall for NCMM som del av MED-fakultetet finner du på fakultetets oversikt.

1) Antall kandidater pr. høst 2019, innrapportert til DBH 15.10.19. Fire kandidater er registrert ved MED-fakultetet, seks kandidater ved MN-fakultetet.

2) Det vil skje en prinsippendring fra 2019 som gjør at andel eksterne inntekter ved NCMM vil vises som en høyere prosent.

 

Publisert 19. sep. 2017 09:22 - Sist endret 12. nov. 2019 14:16