English version of this page

Tall og fakta NCMM

Nøkkeltall for 2019*

Vitenskapelige publikasjoner 60
Antall kandidater på ph.d.-programmet1 10
Avlagte doktorgrader 2
Vitenskapelige årsverk 43
Vitenskapelig ansatte personer 67
Tekniske årsverk 16
Teknisk ansatte personer 24
Administrative årsverk 10
Administrative personer 14
Økonomi - inntekter totalt 88 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert2 59%
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 36

*) Dette er NCMMs samlede tall. Tall for NCMM som del av MED-fakultetet finner du på fakultetets oversikt.

1) Antall kandidater pr. vår 2019, innrapportert til DBH 15.02.20. Tallet for kandidater er avrundet til nærmeste 5 av personvernshensyn. Av tallet over er ca. 5 registrert ved MED-fakultetet, ca. 5 kandidater er registrert ved MN-fakultetet.

 

Publisert 19. sep. 2017 09:22 - Sist endret 17. juni 2020 13:39