Teknisk/administrativt ansatte

Personer 1 - 21 av 21
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Elisa Bjørgo Bjørgo, Elisa Seksjonsleder +47 22840608 +47 91359367 elisa.bjorgo@ncmm.uio.no Lederstøtte, Økonomi, Ansettelser, Personaladministrasjon, Forskningsadministrasjon, Strategi, Molekylærbiologi, Livsvitenskap, Forskerstøtte MED
Bilde av Gang Cheng Cheng, Gang Overingeniør +47 22840578 gang.cheng@ncmm.uio.no IT-tjenester, Brukeradministrasjon, Lokal-IT, Server- og driftstjenester, Innkjøper, Utskrift, Telefoni, macOS, Windows drift, virtualisation
Bilde av Alexandra Gade Gade, Alexandra Senioringeniør +47 22844130 alexandra.gade@ncmm.uio.no
Bilde av Rasma Gutsmite Gutsmite, Rasma Avdelingsingeniør, Strukturbiologiteamet +47 22840559 rasma.gutsmite@ncmm.uio.no
Bilde av Karen-Marie Heintz Heintz, Karen-Marie HMS-koordinator +47 22840549 k.m.heintz@ncmm.uio.no HMS, LAMU, EcoOnline, Brannvern, Opplæring
Bilde av Xian Hu Hu, Xian Overingeniør +47 22840527 +47 9303 2502 xian.hu@ncmm.uio.no Molekylærbiologi, Mechanobiologi, Mikroskopi
Bilde av Maria Àngeles  Jimènez Sigstad Jimènez Sigstad, Maria Àngeles Overingeniør i bioinformatikk +47 960 42 287 m.a.j.sigstad@ncmm.uio.no
Bilde av Anita Kavlie Kavlie, Anita Seniorrådgiver +47 22845654 anita.kavlie@ncmm.uio.no
Bilde av Ingrid Pauline Kjelsvik Kjelsvik, Ingrid Pauline Kontorsjef +47 22840531 i.p.kjelsvik@ncmm.uio.no Ledelse, Strategi, Økonomistyring, HMS, Forskerstøtte MED
Bilde av Mette Kvernland Kvernland, Mette Rådgiver +47 22840504 mette.kvernland@ncmm.uio.no Økonomi, eksternfinansierte prosjekter, rapportering, Forskerstøtte MED
Bilde av Larissa Lily Lily, Larissa Seniorkonsulent +47 22840546 larissal@ncmm.uio.no Forskningsadministrasjon, Lederstøtte, Arrangementer
Bilde av Nina Modahl Modahl, Nina Rådgiver +47 22840680 nina.modahl@ncmm.uio.no Personaladministrasjon
Bilde av Carlos Romeo Rodríguez Rodríguez, Carlos Romeo Seniorkonsulent +47 22840500 +47 95205142 c.r.rodriguez@ncmm.uio.no Skilting, Innkjøp, UiO-noark, Fakturaer, Arkiv, Basware, ePhorte, Cristin, Refusjoner, Attester, Resepsjon, Postmottak, Post, Oracle, Bilag
Bilde av Anita Elisabeth Skolem Skolem, Anita Elisabeth Rådgiver +47 22840653 a.e.skolem@ncmm.uio.no Økonomi, Budsjett, Regnskap, Rapportering, Prosjektstyring, Innkjøp, Forskerstøtte MED
Bilde av Eirin Solberg Solberg, Eirin Avdelingsingeniør +47 22840513 eirin.solberg@ncmm.uio.no Laboratoriearbeid
Bilde av Bojana Sredic Sredic, Bojana Avdelingsingeniør bojana.sredic@ncmm.uio.no Laboratoriearbeid, Metal homeostasis, Legemidler, Sykdom
Saadi, Nuru Ramadhan Rashid Seniorkonsulent +47 22840941 n.r.r.saadi@ncmm.uio.no
Bilde av Melaku Tadesse Tadesse, Melaku Overingeniør +47 22840537 +47 46611203 melaku.tadesse@ncmm.uio.no IT-tjenester, Brukeradministrasjon, Lokal-IT
Bilde av Ana Tavara Tavara, Ana Overingeniør +47 22840520 ana.tavara@ncmm.uio.no
Bilde av Gladys Marie Tjørhom Tjørhom, Gladys Marie Overingeniør +47 22840556 g.m.tjorhom@ncmm.uio.no Laboratoriedrift, Cellesignallering
Bilde av Stine Malene Hansen Wøien Wøien, Stine Malene Hansen Avdelingsingeniør +47 22840562 s.m.h.woien@ncmm.uio.no Laboratoriearbeid