Fem millioner til nye undervisningsmetoder

- Det blir en kombinasjon av nye former for e-læring, workshops, innleveringsoppgaver og "drop-in poliklinikk", forteller prosjektleder Jan Magnus Aronsen. 

bilde av studenter

Studentene kan glede seg over midler til utvikling av nye former for læring. Foto: Trude Hamnes, UiO.

Ferdighetsbasert læring for helseprofesjonsutdanninger får fem millioner kroner i støtte til å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis. Pengene deles ut av Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Ferdighetsbasert læring (FBL) er et eget konsept for innlæring av ferdigheter i helseprofesjonsstudiene.

porttettbilde aronsen- Utviklingen av FBL vil vi gjøre med profesjonsstudiene i medisin, odontologi og klinisk ernæring som plattform, forteller prosjektleder Jan Magnus Aronsen ved Institutt for medisinske basalfag. For eksempel vil FBL-oppleggene på medisinstudiet allerede fra start av studiet fokusere på innlæring og mengdetrening i ferdigheter som er nødvendig for å senere kunne diagnostisere og velge behandling for vanlige sykdommer i befolkningen.

- Det nye ved FBL er en kombinasjon av systematisk mengdetrening i både mikroferdigheter som tolkning av én og én blodprøve, og bruk av mikroferdigheter i kombinasjon til å løse case-baserte oppgaver basert på virkelige pasienter. Målet er at studenter gjennom FBL skal få systematisk mengdetrening med personlig veiledning for å stimulere til utvikling av yrkesrelevante ferdigheter, gjennom en kombinasjon av nye former for e-læring, workshops, innleveringsoppgaver og "drop-in poliklinikk", forteller Aronsen.

FBL skal ha høy grad av studentinvolvering også i utvikling og drift. 

 - Vi er takknemlige for støtten fra Medisinsk Studentutvalg i utforming og til gjennomføring av prosjektet. Nå gleder vi oss til å utvikle og teste ut FBL i årene som kommer, avslutter han. 

Aronsen er førsteamanuensis ved instituttet og undervisningsleder i fysiologi. Han vil være prosjektleder for FBL fremover. 

Gratulerer!

- Jeg synes det er flott at våre ansatte laget prosjekter som når opp i konkurransen om midler for å kunne utvikle undervisningen ved fakultetet, sier prodekan for medisinstudiet Elin Olaug Rosvold. - Gratulerer til Jan Magnus!

Håper på store ringvirkninger

– Koronautbruddet førte til at universiteter og høyskoler måtte legge om til digital undervisning og vurdering mer eller mindre over natten. Ansatte har lagt ned et imponerende arbeid for å få dette til. Prosjektene som er tildelt midler får nå ekstra ressurser til å jobbe systematisk og spre resultatene fra utviklingsarbeidet sitt til andre miljøer og institusjoner, forteller Diku-direktør Harald Nybølet.

Syv universiteter og høgskoler får til sammen 70 millioner for å utvikle nye måter å undervise og vurdere studentene på. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim håper satsingen får store ringvirkninger, skriver Diku på sine nettsider.

Av Hanne Bjerknes
Publisert 7. okt. 2020 10:31 - Sist endret 7. okt. 2020 10:31