English version of this page

Aktuelt

Aktuelle saker

  • 3mou-signering-15102018(1) Styrker etikksamarbeidet 18. okt. 2018

    Senter for medisinsk etikk har inngått samarbeid om å kurse nye medlemmer av forskningsetiske komitéer ved tre medisinske fakulteter i Thailand. Avtalen ble underskrevet ved medisinsk fakultet 15. oktober.

  • terjeph Terje P. Hagen er valgt til ny instituttleder ved Helsam 16. okt. 2018

    Fristen for å avgi stemme ved Instituttledervalget var 16. oktober klokken 12. Etter stemmene er opptalt er det klart at Hagen er valgt til ny instituttleder.

Arrangementer

22. okt. 2018 09:30 - 23. okt. 2018 15:15 , Soria Moria hotell

Årets Innføringskurs holdes på Soria Moria Hotell, 22. og 23. oktober 2018.

24. okt. 2018 09:15 - 13:00 , Frederik Holsts Hus, room 123

In the current global effort to achieve the sustainable development goals (SDGs) and universal health coverage (UHC), maternity care is squarely in the center. Since the year 2000 coverage of facility delivery and skilled birth attendance increased, while the maternal mortality ratio decreased, at rates slower than hoped for, partially because of inadequate quality of care.

24. okt. 2018 13:15 , Runde auditorium, Domus Medica

M.Sc. Grace Kyamazima Mehangye Muhoozi ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Maternal education to improve growth, development and oral health among small children in rural Uganda».