English version of this page

Aktuelt

Aktuelle saker

  • Harald-Lindberg-2 Kongens Fortjenstmedalje til Harald Lindberg 7. des. 2018

    Professor emeritus og tidligere seksjonsoverlege Harald Lindberg er tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sitt store bidrag innen hjerte-kar- og lungemedisin.

  • lothe-boccara-ministerbesok Fri prosjektstøtte til 12 MED-forskere 6. des. 2018

    "Fri prosjektstøtte" (FRIPRO) retter seg mot «spesielt dyktige forskere» i ulike stadier av karrieren. MED-fakultetet kan igjen briljere med at våre dyktige forskere når igjennom nåløyet!

Arrangementer

11. des. 2018 16:45 - 19:00 , PRIO, Hausmannsgate 3

The Nobel Peace Prize 2018 is awarded to Nadia Murad and Dr. Denis Mukwege for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. To honor and celebrate this important acknowledgement, the Peace Research Institute Oslo (PRIO) and the Centre for Global Health at UiO are co-hosting a seminar on sexual violence as a weapon of war, as a part of the Oslo Peace Days.

12. des. 2018 13:15 , Hartvig Halvorsens Auditorium, DBL bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 18

Cand.med. Gina Charlotte Hetland Brinkmann at the Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Disease course, radiographic joint damage and the Treat to Target principle in patients with early arthritis”for the degree of Philosophiae doctor (PhD).

12. des. 2018 16:00 - 17:30 , Runde auditorium R-105

Hvilke krav stilles til en som har fullført Forskerlinjen og cand. med. studiet?

Hva godkjennes fra Forskerlinjen og hva må du tenke på når du søker om opptak til ph.d.-programmet?

Forskerlinjen inviterer alle som går på programmet, og de som har fullført og lurer på veien videre til ph.d.-opptak.