English version of this page

Medisinske forskere leder fire nye innovasjonsgrupper

Aleksandra Dukic (Klinmed), Mari Mohn Paulsen (IMB), Kåre-Olav Stensløkken (IMB) og Christer Tønnesen (Helsam) leder fire nye grupper i innovasjonsprogrammet SPARK Norway ved UiO:Livsvitenskap.

Illustrasjonsbilde med SPARK Norway logo og bilde av alle de seks nye prosjektlederne (f.v.): Andreas Austeng, Aleksandra Dukic, Marianne Hiorth, Mari Mohn Paulsen, Kåre-Olav Stensløkken og Christer Tønnesen.

Alle de seks nye prosjektlederne (f.v.): Andreas Austeng, Aleksandra Dukic, Marianne Hiorth, Mari Mohn Paulsen, Kåre-Olav Stensløkken og Christer Tønnesen.

Foto: Livsvitenskap:UiO

Seks nye forskningsgrupper er tatt opp i UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram for helserelatert livsvitenskap SPARK Norway. Lagene skal videreutvikle egne ideer slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. De fire lagene som ledes av unge driftige forskere ved MED-fakultetet er som følger:

 • Novel Treatment for Patients with Glioblastoma
  Prosjektleder: postdoktor Aleksandra Dukic, Institutt for klinisk medisin, UiO og Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus
  Team-medlemmer: professor Kjetil Taskén, førsteamanuensis Rafi Ahmad og Inven2
 • MyFood – a decision support system to prevent and treat disease-related malnutrition
  Prosjektleder: stipendiat Mari Mohn Paulsen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, UiO
  Team-medlemmer: professor Lene Frost Andersen, Dagfinn Bergsager og Gard O. S. Thomassen
 • Inhibition of aortic valve calcification
  Prosjektleder: professor Kåre-Olav Stensløkken, Institutt for medisinske basalfag, UiO
  Team-medlemmer: professor emeritus Jarle Vaage og Dr. Arsenii Zabernyk
 • A medical device for obesity treatment
  Prosjektleder: Christer Tønnesen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, UiO og Oslo universitetssykehus
  Team-medlemmer: Njål Høstmælingen, professor Michael Bretthauer, førsteamanuensis Magnus Løberg, professor II Lars Aabakken, Marianne Lyngra og Yuichi Mori

Les mer om de nye Spark-lagene på nettsidene for Livsvitenskap ved UiO.

 

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 3. feb. 2020 10:58 - Sist endret 3. feb. 2020 15:16