Forskningsrådets innovasjonspris til Agnete Fredriksen

Hun får prisen for arbeidet i biomedisinselskapet Vaccibody. – Dette er en meget velfortjent pris. Vaccibody er et eksempel på at livsvitenskapmiljøer ved UiO og Norge er i verdensklasse, sier Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon ved UiO.

Bildet kan inneholde: halskjede, hvit, hud, hake, smil.

Agnete Fredriksen er gründer og vitenskapelig direktør i Vaccibody. 

- Agnete Fredriksen har med sine professorer klart å drive frem forskningsbasert innovasjon som vil ha en enorm effekt på hvordan vi kan møte noen av vår tids største utfordringer. Det gir håp i disse tider og understreker hvor viktig arbeidet med livsvitenskap og innovasjon er, sier Sandset.

- Det er også flott og viktig at prispengene går til UiO SPARK og deres arbeid for å fremme livsvitenskaplig innovasjon, sier Sandset.

Fra forskning til internasjonalt selskap

Agnete Fredriksen startet selskapet Vaccibody i 2007 sammen med professor Bjarne Bogen og professor Inger Sandli ved UiO. Vaccibody utvikler DNA-baserte persontilpassede vaksiner rettet mot å behandle og forebygge kreft og smittsomme sykdommer. Vaksinene skreddersys for hver spesifikk sykdom eller virus. Teknologien kan også benyttes for å bekjempe koronaviruset og fremtidige pandemier.

– Dette var gøy, og jeg er utrolig glad for å motta Forskningsrådets innovasjonspris. Forskningsrådet har vært avgjørende i hele løpet fra den grunnleggende forskningen til nå i utviklingsløpene. Jeg og mine kolleger har trengt den støtte på veien til å etablere firmaet som nå kan redde liv med vår teknologi og samtidig skape arbeidsplass til mer enn 50 kunnskapsmedarbeidere, sier prisvinner, gründer og vitenskapelig direktør Agnete Fredriksen i Vaccibody i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Agnete Fredriksen tok sin doktorgrad på vaccibodies i Bjarne Bogen’s laboratorium ved Institutt for Klinisk Medisin ved Det medisinske fakultet i Oslo.

-Jeg synes det er utrolig hyggelig og velfortjent at Vaccibody og Agnete får denne prisen. Vaccibody bygger på grunnforskning som er blitt forsket frem siden 80-90-tallet. I dag leder Agnete et selskap som har over 40 ansatte, og investorenes villighet til å satse på selskapet viser hvilke innvirkning dette kan ha på medisin og folks helse, sier med-gründer, professor Bjarne Bogen. 

Grunnforskning og nærhet til sykehusene

- Vi gratulerer Agnete Fredriksen og hennes støttespillere professor Bjarne Bogen og professor Inger Sandli. Det er imponerende hva Agnete Fredriksen har fått til med Vaccibody og hvordan Bogen og Sandli støtter unge forskertalenter i deres innovasjonsarbeid, sier Hilde Nebb, visedekan for innovasjon og internasjonalisering ved Det medisinske fakultet.

- Vi vil også fremheve hvordan slik nyvinning blir muliggjort i grensesnittet mellom grunnforskning og klinisk praksis. Universitetets samarbeide med Oslo universitetssykehus er essensielt for å fremme innovasjon innen livsvitenskap, sier Ivar P. Gladhaug, dekan ved Det medisinske fakultet.

Prispengene til mer innovasjon

Fredriksen vil gi prispengene på 500 000 til UiO sitt innovasjonsprogram for helserelatert livsvitenskap (SPARK).

- Vi er veldig takknemlig for anerkjennelsen og pengene til SPARK Norway. Disse midlene vil vi bruke til å inspirere våre talentfulle SPARKees til å strekke seg enda lenger for å nå sine mål, slik Agnete har vist er mulig. SPARK Norway gir forskere tilgang til mentorer og industriell ekspertise som kan støtte dem i reisen fra ide til næringsutvikling, sier Morten Egeberg, leder i SPARK Norway.

Om Forskningsrådets innovasjonspris: 

Forskningsrådets innovasjonspris gis årlig til en virksomhet eller person som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og på den måten skapt forskningsbasert innovasjon. Prisen på 500 000 kroner er øremerket innovasjonsaktiviteter.

I juryens begrunnelse for tildeling vektlegges innsats over tid og med utgangspunkt i egen forskning, innovasjonsmilepæler og nå også innsats innenfor infeksjons- og pandemifeltet.

Publisert 25. nov. 2020 17:47 - Sist endret 25. nov. 2020 17:47