Første digitale disputas på MED

Utbruddet av koronavirus fører også til at etablert praksis og lange tradisjoner må settes til side. Her er erfaringene fra mange av de som bidro i den første digitale disputasen.

Disputasens hovedpersoner

Fra venstre: Førsteamanuensis / overlege Kristina H. Haugaa (hovedveileder), Doktorand Lars Dejgaard, Prof Thor Edvardsen (biveileder), kollega Øyvind H. Lie. Foto:privat.

Gjengen som gjennomførte den første digitale disputasen viste nysgjerrighet, positivitet og vilje til å finne løsninger.

Intervju med kandidat Lars Dejgaard

– Du var førstemann ut med digital disputas. Hvordan reagerte du da du fikk vite at du skulle holde disputasen din digitalt?

– Jeg ble veldig glad! Den planlagte tradisjonelle disputasen ble avlyst sent på ettermiddagen dagen før jeg skulle i ilden, fredag den 13. mars. Det at jeg nå slapp å vente i lang tid på ny disputas, var svært tilfredsstillende.

– Ble du skuffet over at du ikke fikk anledning til å disputere på vanlig måte?

– I utgangspunktet var jeg svært skuffet da den opprinnelige disputasen ble avlyst. Jeg ville helst gjennomført disputas på vanlig måte. Imidlertid syntes jeg, på tidspunktet jeg ble tilbudt digital disputas, at fordelene med en ny rask disputas ville utkonkurrere nærmest hva som helst av eventuelle negative aspekter.

– Ble det noen endringer i forberedelsene dine?

– Planleggingen av digital disputas startet fire døgn før den ble gjennomført. Endelig beslutning om disputas ble tatt dagen før vi gjennomførte. Jeg rakk nesten ikke tenke meg om.

Det gikk med en del tid til koordinering med komité og fakultet. Dette skyldtes nok i hovedsak at planleggingen gikk usedvanlig raskt. Heldigvis var opprinnelig disputas kun 14 dager tilbake i tid, så de faglige forberedelsene var gjort.

Lars Dejgaard gjennomfører sin disputas
Lars Dejgaard stiller sporty opp som første kandidat til å gjennomføre en digital disputas på Det medisinske fakultet. Foto: Privat

Jeg brukte omtrent ingen ekstra tid på det rent tekniske ved digital disputas. Her fikset fakultetet alt. Jeg skulle bare huske på å ta med meg laptop og headset.

– Hvordan gikk det å disputere digitalt?

– Det gikk veldig bra! Jeg hadde rigget meg med laptopen foran i et auditorium med plass til omlag 70 personer. Jeg sto foran en sal med fire fysiske tilhørere som satt med fem meters mellomrom med sin egen laptop og headset. De første sekundene av prøveforelesningen føltes det litt underlig, men etter det gikk det slag i slag. Kontakten med disputasleder og komité via Zoom fungerte svært godt. Alle, meg selv inkludert, var kledd i pentøy. Disputaslederen fungerte som i en vanlig disputas. Jeg kjente på alvoret, og jeg syntes det var en god verdighet over seansen. I tillegg var det drøyt 50 som fulgte disputasen i det virituelle auditoriet. Flere enn man forventer ved en del disputaser.

– Hvor vellykket følte du at disputasen ble, og tror du det hadde føltes annerledes om den hadde foregått på vanlig måte?

– Svært vellykket. Jeg ville valgt å gjøre en tradisjonell disputas om jeg kunne valgt fritt, men gjerne med nettstream som supplement. Et fysisk publikum og komité som var fysisk tilstede ville hevet seansen for min del. Men det jeg savnet mest var egentlig å gå til en doktormiddag og fest på kvelden med kollegaer, familie og venner.

– Kan du gi to korte setninger som beskriver avhandlingen din?

– Høyintensitetstrening er assosiert med forverring av hjertesykdommen arytmogen kardiomyopati, mens det er assosiert med nøytrale eller gunstige effekter hos hypertrofisk kardiomyopati. I tillegg har vi undersøkt og beskrevet en tilstand i mitralklaffen - mitral annulus disjunksjon - som er assosiert med livstruende hjerterytmeforstyrrelser.

– Har du noen tips til andre som skal disputere digitalt?

– I pandemitid: Go for it!

Intervju med disputasleder Odd Geiran

– Hvordan reagerte du da du fikk vite at disputasen skulle avholdes digitalt?

– På grunn av smitterisiko for Covid-19 hadde vi allerede gjort forberedelser til en delvis digital disputas. Jeg anså det imidlertid ikke forsvarlig å gjennomføre dette da UiO stengte sine lokale torsdag 12. mars kl 18.00. Prøveforelesning og disputas ble derfor «utsatt på ubestemt tid».

– Ulike aktører tok imidlertid tak og foreslo en digital disputas så snart som mulig. Dette syntes jeg både var riktig, litt utfordrende og ikke minst spennende å få være delaktig i.

– Ble det noen endringer i forberedelsene dine?

– Fakultetets nye tekster for disputasleder, samt ulike instrukssider for kandidat, komité og opponenter, disputasleder, teknisk personell og tilhørere var til stor hjelp. Zoom-systemet var forståelig og greit å installere på UiOs laptop for hjemmekontoret. Gjennomkjøringen som ble gjort 26. mars med alle involverte tilstede samtidig var helt vesentlig. Det ble også et spørsmål om hvilken klesdrakt – formell med tanke på anledningen – og hvilket bakgrunnsbilde alle andre ville se.

– Hvor vellykket synes du disputasen ble, og tror du det hadde føltes annerledes om den hadde foregått på vanlig måte?

– Målet var å gjennomføre prøveforelesning og disputas mest mulig likt det som er beskrivet i reglementet. Selv i en tid hvor samfunnet er i en unormal tilstand, så også UiO-samfunnet, skulle kandidaten og alle andre involverte ha den samme følelsen av at dette var en merkedag i det akademiske liv.

Tatt i betraktning kort forberedelsestid synes jeg det gikk rimelig bra, selv om det alltid vil være noen forbedringspunkter. IT-support var en helt vesentlig hjelp under disputasen. Jeg vil rette en stor takk til den «usynlige staben»!

– Har du noen tips til andre som skal lede en disputas digitalt?

– Digital disputas krever samtrening og entusiasme. Forståelse av roller og prosedyrer og et godt og aktivt samspill med IT folkene er helt vesentlig, ellers tror jeg det lett kan bli en teknisk fiasko med brudd på kommunikasjonen.

– Har du ellers noen kommentarer?

– Jeg har skrevet et lite notat til dekanatet om mine tanker etter denne dagen. Jeg ser ingen grunn til en generell advarsel mot bruk av digitale hjelpemidler verken nå eller i fremtiden. Hvorvidt en "digital disputas" skal være en hovedregel i fremtiden er jeg imidlertid i tvil om.

Intervju med hovedveileder Kristina Haugaa

– Hvordan reagerte du da du fikk vite at denne disputasen skulle avholdes digitalt?

– Jeg leste i UIOs nyhetsbrev at digital disputas skulle innføres. Vi var veldig interessert i dette og tok derfor sjansen så fort det var mulig.

– Ble det noen endringer i forberedelsene dine?

– Vi hadde hektiske dager i forkant av den opprinnelige planlagte disputasen 13.mars. Vi måtte endre planene hver dag, og mot slutten hver time grunnet stadig nye vedtak. Komitéen var hele tiden velvillige og fleksible og var med på omlegging av planene Til slutt stengte UIO bygningene kvelden 12. mars og vi måtte gi tapt. Nedstengningen var naturligvis en riktig avgjørelse, men jeg var veldig lei meg på Lars Dejgaards vegne. Han hadde forberedt seg, ladet opp og ordnet alt til disputas. Da vi fikk beskjed om at digital disputas var mulig, startet en ny runde med planlegging i komitéen. Alle var positive og tok det på strak arm.

– Hvor vellykket følte du at disputasen ble, og tror du det hadde føltes annerledes om den hadde foregått på vanlig måte?

– Disputasen var vellykket under de omstendigheter som rådet. Det tekniske forløp profesjonelt og plettfritt med hjelp av UIOs IT-personale. Det føltes høytidelig og bra. Alt i alt er digital disputas en fint alternativ for dem som ikke kan delta, men jeg vil nok foretrekke den vanlige måten når dette er mulig igjen.

Mennesker i et auditorium
Hovedveileder Kristina Haugaa dokumenterer begivenheten. Foto: Privat

– Har du noen tips til andre som skal disputere digitalt?

– Invitér alle som skulle vært der på en vanlig disputas. Samarbeidspartnere fra inn og utland kan følge med digitalt. Klinikere på sykehuset kan også følge med på disputasen digitalt uten å måtte løpe inn og ut av rommet. Kandidaten Lars Dejgaard valgte å stå i blått auditorium i sin digitale disputas. Det kan bidra til å få noe av disputas stemningen.

– Har du ellers noen kommentarer til det å disputere digitalt?

– Et godt alternativ i disse tider. Det digitale og muligheten for streaming kan være et fint tillegg ved en vanlig disputas, men jeg foretrekker å samles personlig når dette er mulig igjen.

Intervju med leder for Ph.d.-seksjonen Merethe Bremer 

– Hva gjorde dere for å få på plass den første digitale disputasen?

– Først måtte vi sette oss inn i hvordan Zoom virker og om dette var mulig å avvikle både prøveforelesning og disputas via Zoom. Deretter koblet vi oss på et allerede etablert samarbeid mellom MatNat og USIT.

IT på Klinmed fikk oppgaven med å ivareta det tekniske knyttet til gjennomføringen samt opprettelse av Zoom-arrangementet.  IT er helt sentrale i gjennomføringen av de digitale disputasene. Dokumentmalene som brukes i tilknytning til prøveforelesning og disputas måtte tilpasses det nye formatet. 

Vi måtte også finne en løsning for hvordan en digital avhandling skulle lages og hvordan den skulle distribueres i forbindelse med disputasen, blant annet med tanke på copyright-hensyn.

En annet punkt i forberedelsene var at vi måtte tenke igjennom hvordan detaljene knyttet til avviklingen av prøveforelesning og disputas skulle sikres. Dette dreier seg om ivaretakelse av spørsmål, hvordan diskusjonen i etterkant av prøveforelesning var og eventuelt. ex auditorio opposisjon, tidspunkter for avvikling av prøveforelesning og disputas.

Fakultetet deltok på øvelsen i forkant av disputasen. I tillegg var det naturligvis mye kontakt med veileder, kandidaten og komiteen i forkant av gjennomføring.

Alle kandidater som fikk avlyst sin allerede kunngjorte disputas ble kontaktet først med tilbud om digital disputas.

Intervju med seksjonssjef for systemdrift Klinmed Tor Henry Wold

– På hvilken måte bidro du og ditt team til å få på plass digital disputas?

– Jeg må først få si at jeg er veldig imponert over den innsats som alle legger ned og at det er svært morsomt å se hvor raskt ting kan løses. Jeg ble forespurt om å bidra inn i digitaliseringen av disputas sammen med Jens Petter Berg, Merethe Bremer og Kari-Anne Bjørnerud, de to sistenevnte fra Ph.d-seksjonen. 

Vi organiserte det tekniske rundt Zoom, for å finne ut av passende tilgjengelige funksjoner og innstillinger som passet best mht. bruk til disputas. Alle på IT har bidratt, men jeg delegerte mye av ansvaret til Joe Bush og Eric Jon Erlingsson. De har gjort en fremdragende jobb sammen med Bremer og Bjørnerud for å finne gode tekniske løsninger og uttesting.

– Var det noe som var spesielt utfordrende?

– Den store utfordringen lå først og fremst i å få brukere i gang med Zoom med korte og enkle instruks i begynnelsen av hjemmekontorordningen. Til digital disputas måtte vi ta stilling til møtets format for å finne best mulige innstillinger slik at disputas kunne utføres på smidigst mulig måte. Vi har også fått verdifulle erfaringer etter vår første digitale disputas og gjort noen mindre justeringer basert på læring.

– Hvor lang tid brukte dere på å få det til?

– Fra vi fikk oppdrag om å få det på plass, var alt lagt tilrette for digital disputas ett drøyt døgn senere. Det må jeg si at det står stor respekt av, med tanke på at det også ble tatt innimellom alt det andre vi også må gjøre å få på plass. Etter at hovedløsningen var på plass, brukte vi tid på å teste videre og finpusset rutinene frem til testdisputasen skulle utføres.

– Er det noe eller noen du vil trekke frem spesielt?

– Som sagt har det vært en imponerende innsats fra alle involverte, men jeg må spesielt trekke frem Eric og Joe. Dessuten så må jeg berømme disputanten, det er alltid lettere å få til ting, god dialog og et godt samarbeid med noen som er så positivt innstilt som han er!

– Har du noen tips eller råd til andre som skal være med på å bidra til en digital disputas?

– Vi har utarbeidet noen enkle rutiner vi bruker internt til formålet, og hjelper gjerne de som vil komme i gang med vår rutineoversikt. Et godt tips er å senke skuldrene, teste ut de forskjellige løsninger og tenke at dette går bra.

Uttalelse fra Prodekan for forskning Jens Petter Berg

Jeg vil først og fremst gratulere kandidaten med vel gjennomført doktorgradsprøve!

Jeg hadde anledning til å følge med under det meste av disputasen fra hjemmekontoret og er svært imponert over den gode diskusjonen mellom kandidaten og opponentene.

Gratulasjonene går også til veilederne og forskningsmiljøet.

En stor takk rettes til alle som har vært involvert i å legge til rette for og å gjennomføre disputasen. Det inkluderer doktorgradsgruppen i forskningsseksjonen ved fakultetet, IT-medarbeidere, disputasleder og andre som har vært involvert.

Sammen skapte dere et virtuelt rom som ga rammer for en flott faglig diskusjon. Det ga en grensesprengende åpenhet som de kan være stolte over å ha bidratt til og som skal være et kjennetegn for forskningen ved fakultetet.

Informasjon om Lars Andreas Dejgaards disputas og mulighet for å bestille avhandling finner du her

Av Thomas Olafsen
Publisert 3. apr. 2020 11:29 - Sist endret 17. apr. 2020 13:50