Talentfulle nordiske helseforskere lærer å bli innovatører

Københavns Universitetet blir nå med i Helseinnovatørskolen, det allerede fruktbare samarbeidet mellom UiO, NTNU og Karolinska Instituttet. Dette kommer pasienter, helsevesen og samfunnet til gode ved bedre behandling og nye medisiner.

deltakere på Helseinnovatørskolen og scientia fellows

Deltakere på Helseinnovatørskolen og Scientia Fellows. Foto: Kristin Ellefsen/UiO

Nordisk forskning skal ut i verden

Helseinnovatørskolen er det første og eneste nordiske initiativet som tilbyr kurs i innovasjon som en forlengelse av de akademiske fagene helsevitenskap og livsvitenskap.

Det ligger et stort potensial for nyvinninger i forskningen som foregår på universitetene og i sykehusene. Hensikten er å bygge en sterkere bro mellom universitetenes forskning og industriens utvikling av nye medisiner og behandling til fordel for pasienter, helsevesen og samfunnet. Når Danmark nå kommer med blir det et sterkere og større nettverk innen helsevitenskap og innovasjon, sier viserektor Per Morten Sandset, UiO.

Helsevitenskapelige forskere får verktøy og kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap. De lærer hvordan deres egen forskning kan kommersialiseres og hvordan klinisk praksis kan forbedres.

Dette blir den største og mest eksklusive satsingen på opplæring i helseinnovasjon for forskere. Det er begrenset med plasser og nå konkurrerer norske og svenske forskere også med de danske for å få plass. Satsingen gjør det mulig å dele erfaringer på tvers av land og universitet. Vi har allerede sett flere start-ups og initiativer som kommer ut av Helseinnovatørskolen og ser frem mot en enda sterkere fortsettelse, sier prorektor for nyskaping, Toril A. Nagelhus Hernes, NTNU.

Eksklusiv satsing med resultater

Målgruppen er helseforskere på alle nivåer, fra doktorgrader til professorer. I løpet av de tre første årene har 200 forskere gjennomført ett eller flere av de tre kursene som tilbys. Det er også flere start-ups og prosjekter som er satt i gang av deltakere. Prosjektene spenner fra ny behandling for migrene, behandling mot fedme, optimalisering av behandling for infertilitet, til metoder for mer presis diagnose av prostatakreft og brystkreft.

Ved å tilby forskere kunnskap og ferdigheter gjennom Helseinnovatørskolen, kan vi få mer av den kommersielt relevante forskningen ut til næringslivet. Det er viktig at vi kan gjøre dette over hele Norden og over hele Danmark - fra PhD-nivå til professorer, sier Trine Winterø, prodekan for innovasjon, Fakultet for helsevitenskap, Københavns universitet.

Flere kommersielle prosjekter

I tillegg til et overordnet ønske om å øke bevisstheten om innovasjon, er det også Helseinnovatørskolens ambisjon at forskerne skal utvikle konkrete innovasjonsprosjekter.

Den anerkjente stiftelsen Novo Nordisk Foundation bidrar med over 10 millioner danske kroner til gjennomføring av satsingen de neste tre årene nå når våre danske kollegaer har blitt med som deltakere i Helseinnovatørskolen.

Stiftelsens mål er at deltakerne på kursene i 2023 skal ha satt i gang minst fem nye kommersielle prosjekter som enten vil bli inkludert i akseleratorprogrammer eller har skaffet betydelig finansiering. Den grunnleggende forståelsen er at helseforskning i Norden er i verdensklasse. Samtidig er det et uforløst potensial for å omdanne forskningsresultater til nye produkter og løsninger.

Med dette prosjektet ønsker vi å bidra til å styrke entreprenørskapskulturen blant helsefaglige forskere. Forskere vil få flere muligheter og pasientene og samfunnet vil dra nytte av ny medisin og behandling. I USA og Storbritannia er det helt vanlig at forskere er involvert i flere start-ups. Vi ønsker å bidra til denne kulturen her hjemme, sier Mikkel Skovborg, innovasjonssjef i Novo Nordisk Foundation.

Om Helseinnovatørskolen

Helseinnovatørskolen ble opprettet i 2017 som et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, Karolinska instituttet i Stockholm og næringsklyngen Nansen Neuroscience. Fra høsten 2020 blir Københavns Universitetet med i samarbeidet.

Kurstilbud fra Helseinnovatørskolen:

Kursene er gratis for helsevitenskapelige forskere og eventuelle reisekostnader for moduler i andre nordiske land dekkes også. Målet er å utvide programmet til å tilby 140 plasser i 2023. Deltakerne vil bli valgt på bakgrunn av engasjerte søknader eller beskrivelser av spesifikke forskningsprosjekter. Dette er de tre forskjellige kursene som tilbys: 

1. Helseinnovasjon og entreprenørskap

Innhold: Introduksjon til helseinnovasjon, praktisk erfaring med innovasjonsprosesser og forståelse av finansiering og utviklingsmuligheter. Undervisningen foregår i Danmark, Norge og Sverige.

Varighet: 7,5 dager.

2. Entreprenørskap i helsevesenet

Innhold: Utvikling av forretningsplan, mentorskap og milepælsplan samt utvikling av translasjonsforskningsprosjekter. Undervisningen foregår vekselvis i Danmark, Norge og Sverige.

Varighet: 10 dager.

3. Innovasjon for professorer

Innhold: Innføring i helseinnovasjon, forretningsplaner og gjennomføring av markedsundersøkelser. Verktøy for å identifisere forskning med kommersielt potensial. Undervisning foregår i Norge (2020), Danmark (2021) og Sverige (2022).

Publisert 4. juni 2020 08:42 - Sist endret 10. sep. 2020 13:35