REK hastebehandler søknader på koronaforskning

Velvillige komitémedlemmer og sekretariat gjør hastebehandling mulig. REK forventer en økning i antall søknader på koronaforskning.

Bilde av Jacob Hølen, i hvit, rutete skjorte. Kontorlandskap i bakgrunnen.

Jacob Hølen, seksjonsleder ved REK sør-øst. Foto: Ida Irene Bergstrøm, forskning.no.

Forskningsmiljøene våre har mobilisert for å bidra til å stanse koronapandemien.  De sju regionale etiske komitéene i Norge, REK, har så langt mottatt 40 søknader om hastebehandling av nye forskningsprosjekter. 

I Nydalen finner du fire av komitéene, som til sammen utgjør REK sør-øst. De har et hovedansvar for forskning i helseregionen sør-øst. Hver komité har sitt eget sekretariat på tre til fire personer. Dette byr på utfordringer når søknader skal hastebehandles og alle sitter på hvert sitt sted. Forskningsrådet har mottatt 114 søknader etter sin utlysning for koronaforskning.

Alle covid-19-søknadene kommer i tillegg til et vanlig nivå av nye saker.
– Vi hadde sett for oss en liten reduksjon av søknader om annen forskning, men det har vi ikke merket så langt, sier seksjonsleder i REK sør-øst, Jacob Hølen. 

REK hastebehandler søknader på fire dager

Hastebehandling av søknader er noe REK har innført som et ekstraordinært tiltak. Det skal sikre at viktig covid-19-forskning skal kunne starte så tidlig som mulig.
Normalt har REK ni søknadsfrister i året. Alle søknader blir behandlet på påfølgende komitémøte.

– I hastebehandlingen tar vi søknader direkte til behandling og har fattet vedtak innen fire dager, sier Hølen. 

For å få til hastebehandlingen, har komitéene sagt seg villige til å være løpende tilgjengelige for vurdering av covid-19-prosjektene. 

– Vi har også tatt i bruk delegasjonsfullmakten fra Kunnskapsdepartementet, sier Jacob Hølen. Fullmakten gir komitéen anledning til å delegere vedtaksmyndighet til komitéledelsen og sekretariatet i «enkle» saker, der det foreligger etablert forvaltningspraksis.

– Komitéene og sekretariatet har vært veldig positive til dette krafttaket og stiller opp til alle døgnets tider.

Portrettbilde av Jens Petter Berg
Jens Petter Berg, prodekan for forskning. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Imponert forskningsdekan

Jens Petter Berg, prodekan for forskning, er imponert over hvordan REK har omstilt seg.

– Det er imponerende at REK under de rådende omstendigheter har etablert hastebehandling med fire dagers svarfrist for covid-19-søknadene.

Det er en stor interesse fra forskerhold i å bidra til mer kunnskap om sykdommen, og da er det flott at REK bidrar på denne måten i den nasjonale dugnaden, sier han.

REK holder hodet kaldt

I krisetider er det alltid en fare for snarveier og at grunnverdier blir satt under press.

– Det er avgjørende at vi på tross av stort hastverk og press holder hodet kaldt og gjør forsvarlige vurderinger av prosjektene, sier Hølen. 

REKs hovedoppgave er å sikre at forskningen er forsvarlig og at deltakernes velferd og integritet blir ivaretatt. 

Hølen sier det er krevende når det er utforutsigbart med tanke på antallet søknader og ikke minst når de kommer. 

– Alle må være klare til å mobilisere hele tiden. Jeg er veldig imponert over hvordan sekretariatet og komitéene har håndtert dette. Mange av oss har dessuten hjemmeskole og barnepass ved siden av, og da blir det hektisk!

Du må huske å vurdere behovet for hastebehandling

Hvis prosjektet kan vente et par uker skal du søke på ordinært vis. Kapasiteten på hastebehandling er begrenset og det er avgjørende at den blir brukt på de viktigste prosjektene. Hastebehandlingen har foreløpig ikke ført til endringer i prioriteringene.

– Men forskere som har søknader til vanlig behandling må påregne noe lenger saksbehandlingstid hvis det store tilfanget av covid-19-prosjekter fortsetter, avslutter Jacob Hølen, leder i REK.

Av Thomas Olafsen
Publisert 31. mars 2020 11:55 - Sist endret 31. mars 2020 11:55