Åpent møte: Medisinsk forskning i Livsvitenskapsbygget

Nå begynner det viktige arbeidet med å fylle Livsvitenskapsbygget med forskning og mening.

Tegning av det planlagte Livsvitenskapsbygget

Ill.: UiO:Livsvitenskap

En av de viktigste satsingene til Medisinsk fakultet vil i flere år framover være Livsvitenskapsbygget. Første spadetak er tatt, byggeperioden er startet og vi skal begynne på det viktige arbeidet med å fylle bygningen med forskning og mening.

Fredag 6. september kl. 14 på Domus Medica starter vi arbeidet med en bred innføring i Livsvitenskapsatsingen og påfølgende paneldebatt  med spørsmål fra salen. Se fullstendig program nedenfor. 

I løpet av høsten vil vi identifisere hvilke forskningstema, -miljøer og -grupper som vil ha størst utbytte av et samarbeid innen rammene av Livsvitenskapsbygget. I dette arbeidet ønsker vi deltakelse fra alle fakultetets ansatte. Deres innspill vil danne grunnlaget for fakultetets prioriteringer av tematiske områder som kan få plass i bygget. UiO:Livsvitenskap vil være en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet.

Samtidig må vi ta hensyn til at det aller meste av fakultetets livsvitenskapsforskning fortsatt kommer til å foregå andre steder enn i Livsvitenskapsbygget. I temamøtene ønsker vi derfor å få innspill til hvordan vi på en best mulig måte ivaretar forskningen og samspillet mellom gruppene i og utenfor Livsvitenskapsbygget.

Program

Start

Tittel på innlegg

Innleder

14:00

Velkommen

Jens Petter Berg

14:05

Hva vil UiO oppnå med Livsvitenskapsbygget?

Per Morten Sandset

14:25

UiO:Livsvitenskap

Carl Henrik Gørbitz

14:40

LV-bygget og MatNats livsvitenskapsforskning

Solveig Kristensen

14:55

LV-bygget og forskning ved OUS

Erlend Smeland

15:10

LV-bygget, forskning ved MedFak og veien videre

Jens Petter Berg

15:25

Paneldiskusjon med spørsmål og kommentarer fra salen

 

15:50

Avsluttende kommentarer

Ivar Prydz Gladhaug

15:55

Avsluttende kommentarer

Svein Stølen

Publisert 28. aug. 2019 14:56 - Sist endret 26. nov. 2019 12:31