Arrangementer

Kommende 5 dager

i dag sep.
Domus Medica sett fra Gaustad T-banestasjon
Tid og sted: 19. sep. 2018 - 21. sep. 2018, Store auditorium, Rikshospitalet / OUS

From discovery to translation and innovation

Denne transatlantiske konferansen har til formål å styrke samarbeid mellom USA, Norge og de øvrige land i Norden for å fremme forskning og utvikling innen ‘Precision Neuroscience’, hvor diagnose og behandling av sykdommer i hjernen baserer seg på presis kunnskap om sykdommens og den enkelte pasients egenskaper.

Tid og sted: 19. sep. 2018 14:00 - 16:00, Domus Medica, Nye Auditorium 13

Speakers: Veronica Vinciotti, Reader in Statistics, College of Engineering, Brunel University London, UK, and Sami Kaski, Professor, Department of Computer Science, Aalto University, Finland.

20 sep.
Domus Medica sett fra Gaustad T-banestasjon
Tid og sted: 19. sep. 2018 - 21. sep. 2018, Store auditorium, Rikshospitalet / OUS

From discovery to translation and innovation

Denne transatlantiske konferansen har til formål å styrke samarbeid mellom USA, Norge og de øvrige land i Norden for å fremme forskning og utvikling innen ‘Precision Neuroscience’, hvor diagnose og behandling av sykdommer i hjernen baserer seg på presis kunnskap om sykdommens og den enkelte pasients egenskaper.

Tid og sted: 20. sep. 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Erlend Strand Gardsjord ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Early interventions in psychosis: State of the art.

Tid og sted: 20. sep. 2018 13:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Silje Reiseter ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mixed Connective Tissue Disease. Results from a Nationwide Norwegian Cohort

Tid og sted: 20. sep. 2018 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Erlend Strand Gardsjord ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Subjective quality of life in first episode psychosis - A 10-year follow-up study.

Tid og sted: 20. sep. 2018 14:00 - 16:00, Auditorium at Fredrik Holsts hus

You are invited to the celebration of the prize winners; associate professor Anne Kveim Lie and Mphil student Salma A. Eljailani on 20th of September.

Tid og sted: 20. sep. 2018 14:30 - 16:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus

Anne Kveim Lie vant UiOs utdanningspris for 2018. Masterstudent i internasjonal samfunnshelse Salma A. Eljailani Ahmed vant prisen for beste bærekraftsmasteroppgave. 20 september feirer vi dem ved Fredrik Holsts hus.   

21 sep.
Domus Medica sett fra Gaustad T-banestasjon
Tid og sted: 19. sep. 2018 - 21. sep. 2018, Store auditorium, Rikshospitalet / OUS

From discovery to translation and innovation

Denne transatlantiske konferansen har til formål å styrke samarbeid mellom USA, Norge og de øvrige land i Norden for å fremme forskning og utvikling innen ‘Precision Neuroscience’, hvor diagnose og behandling av sykdommer i hjernen baserer seg på presis kunnskap om sykdommens og den enkelte pasients egenskaper.

Skilt som viser mot Institutt for helse og samfunn.
Tid og sted: 21. sep. 2018 12:00 - 13:30, Auditoriet, Frederik Holsts hus

Møt kandidatene til årets instituttledervalg ved Institutt for helse og samfunn på allmøtet fredag 21. september.

Flere kommende arrangementer

People watching a presentation of a global health issue
Tid og sted: 25. sep. 2018 08:30 - 16:00, Professorboligen

The Centre for Global Health is pleased to announce the Global Health Inspiration Day, with an opening address to motivate us all; Professor Till Bärnighausen. The event offers a unique networking opportunity for students, researchers and clinicians from the University of Oslo and the University hospitals. 

Tid og sted: 25. sep. 2018 12:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus

Cand.med. Merete Synnøve Vevelstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Para-methoxymethamphetamine (PMMA): A study of risk factors for fatal intoxication with emphasis on metabolite pattern and CYP genetics».

Tid og sted: 25. sep. 2018 13:15, Blått auditorium, Rikshospitalet

M.Sc. Hanna Ræder ved Institutt for medisinske basalgfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae Doctor): «Malnutrition and dietary interventions in colorectal cancer patients».

Tid og sted: 25. sep. 2018 15:15 - 17:00, Grønt aud, bygg 25, Ullevål sykehus

Akuttklinikken tar i mot gjesteprofessor Hance Clarke fra Toronto General Hospital Research Institute, Toronto, Canada.

Tid og sted: 27. sep. 2018 - 29. sep. 2018, Sitges nr Barcelona, Spain