Informasjonsmøte om Livsvitenskapsbygget

Ansatte og tilknyttede til Det medisinske fakultet inviteres til digitalt informasjonsmøte om utviklingen for Livsvitenskapsbygget.   

Bildet kan inneholde: arkitektur, eiendom, bygning, blandet bruk, hovedkontor.

Viserektor Per Morten Sandset vil orientere om høstens prosesser og utfallet for byggeprosjektet. Det settes av tid til å besvare spørsmål fra deltagerne.

På tirsdag avgjorde regjeringen at man skal gå videre med planene om å lokalisere deler av Oslo universitetssykehus inn i livsvitenskapsbygget. Det gjenstår ennå en del avklaringer og videre planlegging, og på tirsdag 24. november arrangeres det et digitalt informasjonsmøte for ansatte og tilknyttede til Det medisinske fakultet.

Her registrere du deg og får lenke til zoom-møtet 

Publisert 19. nov. 2020 15:00 - Sist endret 19. nov. 2020 15:26