Åpent møte: Medisin i Livsvitenskapsbygget

Livsvitskapsbygget ved UiO skal stå ferdig i 2024. Medisinsk fakultet har utarbeidet en rapport om tematiske områder innen livsvitenskap ved medisin, med forslag til utvikling av de frie arealene i bygget. Få med deg siste nytt om byggeprosjektet og en presentasjon av rapporten.

Tegning av det planlagte Livsvitenskapsbygget

Ill.: UiO:Livsvitenskap

Nå begynner det viktige arbeidet med å fylle Livsvitenskapsbygget med forskning og mening.

I allmøtet  6. september startet vi arbeidet med en bred innføring i Livsvitenskapsatsingen og i løpet av høsten har vi identifisert hvilke forskningstema, -miljøer og -grupper som vil ha størst utbytte av et samarbeid innen rammene av Livsvitenskapsbygget.

Grunnlaget for fakultetets prioriteringer av tematiske områder som kan få plass i bygget har vært innspill fra egne ansatte og gjennom samarbeid med UiO:Livsvitenskap.

Ettersom det meste av fakultetets livsvitenskapsforskning fortsatt vil foregå andre steder enn i Livsvitenskapsbygget har vi særlig bedt om innspill til hvordan vi på en best mulig måte ivaretar forskningen og samspillet mellom gruppene i og utenfor Livsvitenskapsbygget.

Program

Tid

Tema

14:00

Velkommen
Ved Jens Petter Berg, prodekan for forskning og ansvarlig for Medisinsk fakultet i Livsvitenskap.

 

Presentasjon av Livsvitenskapsbygget og hvordan byggeprosessen utvikler seg. 

Ved viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset og assisterende prosjektleder for Livsvitenskapsbygget, Karoline Strand i Eiendomsavdelingen

14:45

Gjennomgang av innsendte innspill og presentasjon av rapporten om tematiske områder i Livsvitenskapsbygget.

Ved Jens Petter Berg

15:10

Tid til spørsmål 

15:25

Avsluttende kommentarer.

Ved Ivar P. Gladhaug

 

Publisert 16. des. 2019 16:11 - Sist endret 22. jan. 2020 09:20