Kan en app hjelpe oss å forstå kompliserte psykiske lidelser?

Alvorlige psykiske symptomer varierer over tid. Men hvordan? Og hvorfor? I MinDag-studien bruker deltakerne en app til å samle informasjon.

mann på benk med mobil i hånden.

Deltakerne kan fylle i appen «hvor som helst» og «når som helst». Foto: Colourbox

Denne informasjonen vil vi bruke til å undersøke hvordan symptomene utvikler seg i starten av en psykisk lidelse. Noen opplever rask bedring når de kommer i behandling, mens det for andre tar lenger tid. Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre med det? 

Hva kom først – høna eller egget?

Ruser man seg for å dempe vonde opplevelser som angst, tristhet og rare tanker? Eller gjør man det fordi det er spennende – også kommer vanskene etter en stund når rusmidlene har rotet det til i hjernen? Blir vi triste av søvnproblemer, eller kommer søvnproblemene fordi vi ikke har det bra?

Begge deler, kanskje?

Disse og mange andre spørsmål vil vi prøve å svare på med appen MinDag. 

Vi vet ikke hvorfor alvorlige psykiske symptomer varierer

Symptomene hos personer med alvorlige psykiske lidelser endrer seg ofte i styrke og form.

For eksempel vil en person med bipolar lidelse oppleve perioder med depresjon av varierende styrke, men også perioder helt uten symptomer. En person med schizofreni kan oppleve at en stemme i hodet som sier stygge ting plutselig blir borte, eller at det kommer nye stemmer til. Hvorfor er det slik?

Vi vet at psykiske plager ikke oppstår og endrer seg i et vakuum, men påvirkes av omgivelsene og egen atferd.

Allikevel vet vi lite om hvorfor personer med alvorlige psykiske lidelser, selv med god og stabil behandling, opplever plutselig forverring eller forbedring av symptomer. 

Hvis vi forstår endringene bedre, kan vi tilby bedre oppfølging og behandling. Dette var bakgrunnen for at vi lagde appen MinDag. 

Nå bruker vi appen i forskningsprosjekter der vi inviterer pasienter til å være med å dele opplevelsene sine gjennom appen.

MinDag kan gi oss et mer nyansert bilde av psykisk sykdom

MinDag er laget for å «ta tempen» på dagsformen. Deltakerne kan for eksempel registrere

  • Når sovnet og våknet jeg, og hvor godt har jeg sovet? 
  • Hvor trist, gira, irritabel eller engstelig har jeg følt meg i dag?
  • Hvor mye tid har jeg brukt på jobb, trening, hobbyer og sosiale aktiviteter? 
  • Har jeg husket å ta medisinene mine? 
  • Hvor mye og hvilke rusmidler har jeg brukt?
  • Hvor plaget har jeg vært av psykotiske forestillinger om å være forfulgt eller av å høre stemmer i hodet. 
  • Hvor sensitiv har jeg følt meg overfor omgivelsene, f.eks. opplevelser av ulike sanseinntrykk.
  • I hvilken grad har jeg hatt motivasjon til å være sosial eller gjennomføre ulike aktiviteter. 

Personer som deltar i MinDag-studiene blir invitert til å bruke appen daglig i en periode på noen uker eller måneder, avhengig av hva vi ønsker å finne ut av.  Tilbakemeldingene fra brukere så langt indikerer at de er fortrolig med formatet og raskt venner seg til daglig interaksjon med MinDag.

Med den store og rike informasjonsmengden vi får gjennom MinDag, håper vi å få ny kunnskap som vanlige forskningsmetoder ikke plukker opp. 

Vi tar personvern på alvor 

Deltakere benytter sin personlige smarttelefon til å laste ned appen. I et prosjekt som samler inn sensitive data stilles det høye krav til sikker databehandling.  Derfor er appen utviklet i tett samarbeid med Universitetets senter for informasjonsteknologi, UiO og personvernombudet på Oslo universitetssykehus for å minimere risikoen for at opplysninger blir tilgjengelig for andre.

Ingen data som legges inn via appen lagres på brukerens telefon. Dataen krypteres og sendes umiddelbart til Tjenester for Sensitive Data (TSD), som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata.

Modulene i MinDag har generelle navn som ikke beskriver innholdet tydelig. Dette for at påminnelser som dukker opp på skjermen ikke skal være ubehagelig å motta i f.eks. sosiale settinger. 

Vi vil utvikle MinDag til å bli et selvhjelpsverktøy for flere
 

Vi tror også at informasjonen innhentet gjennom MinDag kan hjelpe oss å til et mer nyansert bilde av noen av de psykiatriske diagnosene, som ofte kritiseres for å være upresise sekkebetegnelser. 

Og sist, men ikke minst, ser vi for oss å videreutvikle MinDag til å bli et selvhjelps- og/eller behandlingsverktøy. Målet er da å gi pasienten et verktøy for bedre forståelse av hva som utløser og demper egne symptomer, og behandlere et bedre grunnlag for individuelt tilpasset behandling til riktig tid. 

Andre blogginnlegg om lignende tema

Abonner på varsling av nye blogginnlegg

Emneord: depresjon, helseteknologi, mental helse, rus Av Trine Vik Lagerberg, Thomas Bjella
Publisert 10. okt. 2022 08:39 - Sist endret 1. nov. 2022 12:59
Lege undersøker et barns tunge

Medisinbloggen

En fagblogg fra Det medisinske fakultet, UiO.

Er du forsker hos oss og ønsker å skrive for Medisinbloggen?
Send e-post til medisinbloggen@medisin.uio.no

Ønsker du beskjed når det kommer nye innlegg?
Abonner på oppdatering her