Arbeidsmiljø

Fakultetet består av enheter med ulike utfordringer når det gjelder et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Systematisk HMS-arbeid sikrer kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet for både ansatte og studenter.

Universitetsstyret har bestemt at HMS-arbeidet ved universitetet skal følge den internasjonale standarden OHSAS 18001:2007. Fakultetsledelsen har ansvar for å dokumentere at det systematiske HMS-arbeidet er i tråd med standarden.

Hvert år gjennomføres det periodiske HMS-aktiviteter.

Mål og strategier

Vårt HMS-arbeid baserer seg på UiOs operasjonelle mål for HMS-arbeidet ved universitetet. For å kunne oppfylle målsettingene har fakultetet utviklet egne strategier. HMS-handlingsplaner blir utarbeidet med utgangspunkt i det systematiske HMS-arbeidet og resultatet fra Ledelsens gjennomgang. Handlingsplanene revideres årlig i strategiperioden. Revisjonene utføres både på fakultets- og enhetsnivå.

Strategiplan for HMS ved fakultetet 2014 - 2020

Policyer og prosedyrer

Våre enheter og institutter skal følge sentrale policyer og prosedyrer. I tillegg har enhetene og instituttene egne prosedyrer for sitt lokale HMS-arbeid.

Publisert 12. mars 2014 13:04 - Sist endret 1. feb. 2018 12:57