Arbeidsmiljø og HMS for fakultetsadministrasjonen

HMS-arbeidet i fakultetsadministrasjonen fokuserer på å tilrettelegge arbeidsplassen din. I tillegg fokuserer vi på gode fellesopplevelser og et godt arbeidsmiljø.

Brann og sikkerhet

Informasjonsskriv om brann og sikkerhet som gjelder 2. etasje i Sogn Arena.

Verneombud

Fakultetsadministrasjonen er delt inn i to verneområder; Sogn Arena og Nydalen.

Vernerunder

Vi gjennom fører vernerunder én gang i året, fortrinnsvis i løpet av høstsemesteret. Dette gjør vi både på Sogn Arena og hos REK sør-øst i Nydalen. Ledelsen avgjør sammen med verneombudet hva som skal være fokus for årets vernerunde. Ledelsen utarbeider på bakgrunn av det som blir avdekket en handlingsplan. Handlingsplanen legges fram for MED-LAMU til orientering.

På Sogn Arena og i Nydalen ble det sist gjennomført vernerunde i august/september 2016

Personalmøter

Velferdsutvalget står som arrangør av personalmøter (Bollemøtene) to ganger per semester. Ledelsen informerer om aktuelle saker. Alle kan også informere om saker knyttet til egen seksjon. I tillegg til personalmøtene har vi også egne seksjonsmøter.

Miljøskapende aktiviteter

Velferdsutvalget arrangerer sommer- og julefester. I tillegg står det ansvarlig for at du får et faglig tilbud av allmenn interesse en gang per semester.

Trivselsregler

Alle ansatte på Sogn Arena har i fellesskap utarbeidet trivselsregler. Nyansatte får disse utdelt ved oppstart i jobben i fakultetsadministrasjonen ved Sogn Arena.

Av Liv B.Finess
Publisert 24. nov. 2015 13:32 - Sist endret 12. des. 2017 09:57