Sakskart til Fakultetsstyremøte 3. mai 2022

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16.00 og foregår på møterom Hippokrates på Sogn Arena

Godkjenninger

15/22 Godkjenning av innkalling og av dagsorden

16/22 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 8.03.2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 8.03.2022 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 19.04.2022 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Orienteringssaker

17/22-O Dekanens orientering (15 min)

ved Ivar Prydz Gladhaug

18/22-O Orientering om økonomisk status per utgang av mars 2022 (15 min)

ved Gaute Frøisland

19/22-O Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi – videre saksgang (15 min)

ved Eivind Engebretsen

20/22-O Status for Campus Sør (15 min)

ved Hans Mossin

21/22-O Dekanvalg 2022 (10 min)

ved Hans Mossin

22/22-O Resultater fra arbeidsmiljø- og arbeidsklimakartleggingen ARK ved Det medisinske fakultet (20 min)

ved Stina Mosling

Vedtakssaker

23/22-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak: 

Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 7. apr. 2022 12:27 - Sist endret 3. mai 2022 16:06