Disputaser

Kommende og tidligere disputaser ved Det medisinske fakultet. Disputas og prøveforelesning offentliggjøres cirka to uker i forkant av disputasen.

Kommende 5 dager

i dag juni
Tid og sted: 28. juni 2017 13:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

M.Sc. Marianne Bakke Johnsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Leisure time physical activity and smoking as potential risk factors for severe hip and knee osteoarthritis. The HUNT Study.

Tid og sted: 28. juni 2017 13:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Yngvild Nuvin Blaker ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical and immunohistochemical studies in B-cell non-Hodgkin lymphoma.

29 juni
Tid og sted: 29. juni 2017 12:15, Gamle festsal, Domus acadmica (Urbygningen)

MBA Christine Oline Årdal ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «An Open Source Business Model for Pharmaceutical Innovation for Neglected Diseases».

Tid og sted: 29. juni 2017 13:15, Auditoriet i Fredrik Holst Hus, Kirkeveien 166

Psykolog Regina Marleen van Walsem ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Unmet healthcare needs, health-related quality of life and assistive technology for cognition in Huntington’s disease».

30 juni
Tid og sted: 30. juni 2017 13:15, Rotunden på Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Graciela Lopez Soop ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Study of the multifunctional nuclear scaffold protein A kinase anchoring protein 95.