Studentrepresentanter i modulutvalgene

Kulltillitsvalgte for moduler som strekker seg over ett år (modul 1, 2, 3 og 8) velges for hele modulen (ikke ny kulltillitsvalgt hvert semester). Kulltillitsvalgte for moduler som strekker seg over ½ år (modul 4, 5, 6 og 7) velges for ½ år.

Studentrepresentantene sitter 1 år i helårsmoduler. For halvårsmoduler sitter studentrepresentantene ½ år.

M1t1

M1t2

 

Kulltillitsvalgt fra høstkull og vårkull sitter ett år

Modulutvalg 1

M2t1

M2t2

 

Kulltillitsvalgt fra høstkull og vårkull sitter ett år

Modulutvalg 2

M3t1

M3t2

 

Kulltillitsvalgt fra høstkull og vårkull sitter ett år

Modulutvalg 3

M4

 

Kulltillitsvalgt for modul 4 og kulltillitsvalgt for modul 5

Modulutvalg 4

M5

 

Kulltillitsvalgt for modul 5 og kulltillitsvalgt for modul 6

Modulutvalg 5

M6

 

Kulltillitsvalgt for modul 6 og kulltillitsvalgt for modul 7

Modulutvalg 6

M7

 

Kulltillitsvalgt for modul 7 og kulltillitsvalgt for modul 8 termin 1

Modulutvalg 7

M8t1

M8t2

 

Kulltillitsvalgt fra høstkull og vårkull sitter ett år

Modulutvalg 8

 

 

 

Publisert 25. aug. 2016 09:56 - Sist endret 6. juni 2019 11:22