Oslo Cancer Cluster Innovation Park

MED deltar aktivt i samarbeidet om en ny utdanningsmodell der skole, forskningsmiljø, universitet, sykehus og næringsliv knyttes sammen til et integrert læringsmiljø.  

Oslo Kommune og innovasjonsklyngen Oslo Cancer Cluster (OCC) planlegger bygging av en kombinert undervisnings-, forsknings- og innovasjonspark på Ullern. Denne parken vil, i tillegg til innovasjonsbedrifter og forskningsinstitusjoner, omfatte Ullern videregående skole. Den har også umiddelbar tilknytning til Oslo Universitetssykehus (OUS avdeling Radiumhospitalet) og derigjennom også til Universitetet i Oslo (UiO).

Les mer

Oslo Cancer Cluster Innovation Park

Publisert 24. feb. 2011 11:05 - Sist endret 19. feb. 2021 11:33