Sponsing og gaver

Det medisinske fakultet har flere gode bidragsytere. Ønsker du også å bidra til fremtidens forskning og utdanning innen medisin og helse?

Kontakt oss på epost: kommunikasjon@medisin.uio.no

Sponsing og gaver ved UiO

Våre støttespillere

Mange organisasjoner har bidratt med viktig støtte til fakultetets virksomhet.