Samarbeid med fakultetet

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskningssamarbeid

Forskergruppene ved fakultetet samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Servicelaboratorier

Fakultetet har flere laboratorier som bistår både interne og eksterne forskere.

Samarbeidsorganet

Samarbeidsorganet er et beslutningsorgan når det gjelder tildelingen av Helse- og omsorgsdepartementets øremerkede tilskudd til forskning i Helse Sør-Øst.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med

Akershus universitetssykehus
Oslo universitetssykehus
Helse sør-øst

Se også