English version of this page

Fakultetets priser

Fakultetet deler ut to priser for å anerkjenne og belønne personer eller fagmiljøer som bidrar til god kvalitet og innovativ tenkning i utdanning.

Prisen er på 50 000 kroner. Den gis som tilskudd til drift, og tildeles enkeltpersoner eller fagmiljø som har vist evne til og engasjement for innovasjon og for å bedre kvaliteten på utdanningen. 

Se prisvinnere for høsten 2018

Pris for kvalitet og innovasjon i bachelor- og mastergradsutdanningene

Fakultetet deler ut en pris for innovasjon og/eller god kvalitet i bachelor- og masterutdanningene.

Med denne prisen ønsker fakultetet å gi anerkjennelse og belønning til personer eller fagmiljøer som bidrar til innovasjon i undervisningen og/eller belønne god undervisningen i bachelor- og masterutdanningene.

Pris for kvalitet og innovasjon i profesjonsstudiet i medisin

Fakultetet deler ut en pris for innovasjon og /eller god kvalitet i den kliniske undervisningen i profesjonsstudiet medisin.

Med denne prisen ønsker fakultetet å gi anerkjennelse og belønning til personer eller fagmiljø som bidrar til innovasjon i undervisningen og/eller belønne god undervisning i profesjonsstudiet.

Har du spørsmål?

Kontakt koordinator for prisene Kristin Wium

Se også